امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

حرکت بر روی مرزهای دانش:

آلومینیوم شیشه تهران مجموعه ای با رویکردی نوین در تکنولوژی مهندسی نما همواره با بهره گیری از به روز ترین تکنیک های ساخت و ساز ،شبیه سازی ، بهینه سازی و طراحی ، محدودیت های اجرایی را از ذهن طراحان و معماران خارج و نگاهی نو بدون محدودیت های اجرایی به جامعه مهندسی ارائه میکند .

یاسر مادرشاهی مدیر عامل مجموعه آلومینیوم شیشه تهران پیشرفت علم و فناوری و توسعه تکنیک های مدرن در ساخت و ساز را برای معماران و طراحان فرصتی بزرگ شمرده و بر این باور است افکار و ایده های معماران در طراحی نما میتواند بدون محدودیت های گذشته ، سبکی جدید و نو به خود گرفته و دورانی متفاوت را برای عصر معماری روز خلق کند .