امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چکیده:

تهویه طبیعی روشی است که درآن بدون استفاده از دستگاه­های تهویه مطبوع و تجهیزات مکانیکی به هوای تازه بیرون اجازه ورود به فضاهای داخلی داده می­شود. استفاده از تهویه طبیعی در ساختمان ها یکی از راهکارهای موثر در جهت کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت هوای داخل و فراهم کردن شرایط آسایش کاربران فضا می باشد. به منظور نیل به این هدف، سیستم تهویه طبیعی ساختمان می بایست به صورت کارآمدی طراحی شود و عوامل تاثیرگذار در این سیستم مانند محاسبات جریان باد غالب منطقه، مکان و ارتفاع بازشوها، نوع کاربری فضا و ... مدنظر قرار بگیرد. هدف ازین مقاله بررسی حرکت جریان هوا در پیرامون یک ساختمان متحرک با کاربری رستوران و شناخت مناطق بهینه جهت جانمایی بازشوهای داخلی است. در این راستا می­بایست به سیستم مناسب بازشو و محدودیت های موجود در طراحی این رستوران توجه شود تا میزان کارایی گزینه های پیشنهادی بالاتر رود. در این راستا از شبیه سازی مدل ساختمانی با بهره گیری از روش دینامیک سیالات محاسباتی جریان داخل و اطراف این ساختمان استفاده گردید. نتایج حاکی از مکان بهینه قرارگیری دریچه های ورود و خروج هوا در جداره های رستوران می­باشد.