امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اطلاعات فنی و 3بعدی دتایل های نما

بخش اطلاعات فنی شامل دتایل هایی سه بعدی از پروژه های مختلف مجموعه میباشد که برای پروژه های مهندسی و مشاوره توسط مجموعه آلومینیوم شیشه تهران طراحی ، محاسبه ، شبیه سازی و مدل سازی شده است .

 

  • پیش‌فرض
  • عنوان
  • تاریخ
  • تصادفی