امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نما این پروژه به صورت 2 پوسته طراحی و توسط مجموعه آلومینیوم شیشه تهران مهندسی و اجرا گردیده است.3 بعدی خطی این نما در قسمت زیر قرار گرفته است . برای اجرا شدن و مشاهده روی تصویر زیر کلیک کنید .