امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دتایل زیر نحوه اتصال سیستم کرتن وال نما به ورق های بین طبقات را نمایش میدهد . طراحی شده توسط تیم آلومینیوم شیشه تهران .