امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

"ورکشاپ سازه های رسیپروکال" گروه تکنولوژی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز با همکاری
واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینیوم شیشه تهران برگزار می کند.

مدرس دوره: دکتر مازیار آصفی

دکتری تکنولوژی معماری از دانشگاه لیورپول انگلستان، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

زمان: 3-5 اسفند ماه 95

مکان: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز