امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

24 تا 25 بهمن 1395

پوسترهای ارائه شده در چهارمین همایش بین المللی فناوری های نوین صنعت ساختمان (توسعه پایدار و فناوری های ساختمانی)

  • ارزیابی و شبیه سازی اثر ازدحام جمعیت در ایمنی افراد مستقر در ساختمان با کاربری اداری در مواقع اضطراری
  • بررسی پروسه طراحی، مهندسی و اجرای سیستم های پیش ساخته در نمای ساختمان های بلند مرتبه
  • بررسی ملاحظات ایمنی در طراحی و اجرای نمای بناهای بلند با تاکید بر نمای کرتین وال
  • ملاحظات طراحی ساختار شیشه ها بر اساس مباحث سازه ، انرژی و مدیریت مصرف
  • بهینه یابی بازشوها