امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
atlas 
 

معمار:

آرمان شار شرق

کارفرما:

مجموعه پاریز شرق

خدمات:

مشاوره، نظارت عالیه 

کاربری:

تجاری 

موقعیت:

مشهد، بلوار7تیر  

سال ساخت: 

شروع 1393 پایان ___

 

معرفی پروژه

پروژه برج آرمیتاژ به عنوان یکی از بلندترین ساختمان های موجود شرق کشور در شهر مشهد واقع شده است . مجموعه آلومینیوم شیشه تهران به عنوان مشاوره تخصصی مهندسی نما در پروژه برج آرمیتاژ مشهد در بدو ورود به پروژه به هماهنگی و ایجاد جلسات مشترک پرداخته و در نهایت با در نظر گیری خواسته های کارفرما و معمار پروژه وهمچنین در نظر گیری شرایط اقتصادی پروژه طراحی و مهندسی خود را آغاز نمود.

ترکیب نمای شیشه ای اسپایدر و کرتین وال در کنار استفاده از لوورهای ورق کامپوزیت از ویژگی های مهم این پروژه بوده که خدمات مهندسی ارائه شده با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی و الزامات اجرایی در جزئیات اتصال این سیستم های متفاوت و مصالح مختلف،  از موارد مورد اهمیت در این پروژه بوده است، همچنین در این پروژه خدماتی مانند آنالیزهای فنی لازم در ابعاد مختلف زیبایی‌شناسی، اجرایی و محاسباتی در کنار آنالیزهای حرارتی - برودتی ، تونل باد و آکوستیکی نیز توسط تیم مهندسی مجموعه آلومینیوم شیشه تهران صورت گرفته است .

با توجه به اهمیت بالای اجرای صحیح و دقیق نقشه های تهیه شده توسط این مجموعه، این مشاور در نقش نظارت عالیه نما از ابتدا تا انتهای پروژه به بررسی و نظارت بر پیمانکاران مجری پرداخته تا کیفیت اجرا در هنگام و به موقع کنترل و بررسی گردد . 

  • پیشرفت خدمات نظارت بر پروژه
  • پیشرفت عملیات تهیه و اجرای نمای آلومینیومی، اسپایدر و ریل دفنی
  • پیشرفت عملیات تهیه و اجرای اسپایدر ورودی و نرده دور ویدها
 

 

حوزه فعالیت:

• نظارت بر اجرای ورق کامپوزیت نما

• نظارت بر اجرای کرتن وال نما

• نظارت بر اجرای اسپایدر نما

• نظارت بر اجرای متال پانچ نما

• نظارت بر تولید در کارخانه و کارگاه

• تامین و تهیه مصالح

 

 

خدمات مشاوره مهندسی:

• بررسی اولیه پروژه و برداشت های محیطی 

• انتخاب بهینه متریال و آنالیز های مربوطه

•  طراحی و محاسبه نقشه های فاز 2 نما

• بهینه سازی و ارائه نقشه های تولید 

• تهیه برنامه زمان بندی

• ارائه روش های نگهداری و تعمیرات

 

 
 

دانلود اطلاعات: