امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرکت آلومینیوم شیشه تهران ،مشاور و مجری تخصصی پوسته های نما با اتکا بر دانش فنی، تجربه، تخصص و توان بهره گیری از تکنولوژی های روز و استانداردهای دنیا٬ خدمات مهندسی و مشاوره های خود را در حوزه مشاوره و مهندسی تخصصی پوسته های نما را با در نظر گیری شرایط هر پروژه به صورت موردی و خاص بررسی و به کارفرمایان محترم ارائه میدهد . 

به منظور دستیابی به نمایی کارآمد مهندسی نما از 2 جهت زیبایی خارجی و کارکرد مطلوب برای حفظ آسایش فضای داخل طراحی و مهندسی میگردد . نگاه به جزئیات اجرایی ، انتخاب بهینه متریال ، شبیه سازی های پیش از اجرا ، مهندسی ارزش ، مدیریت و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح نقشه ها ما را در رسیدن به ایجاد نما ای مهندسی شده ، اقتصادی و کارآمدی یاری میکند تا همانند گذشته در عرصه ساختمان گامی ارزشمند برداشته باشیم .

خدمات این مجموعه در بخش های متعددی به کارفرمایان ارائه میگردد که شامل مشاوره، مهندسی، نظارت، شبیه سازی، کنترل پروژه، ساخت و تولید، مدیریت و برنامه ریزی، مناقصات و . .   میباشد که بر اساس شرایط و پیشرفت پروژه به کارفرمایان ارائه میگردد . 

 

واحد نظارت:

نظارت بر تولید قطعات کارخانه ای

تدوین چک لیست ها و دستورالعمل های نصب و اجرا

برگزاری جلسات هفتگی با پیمانکاران

نظارت بر پروسه های تحویل گیری و تحویل دهی

واحد سازه:

انتخاب سیستم مناسب نما

بررسی و کنترل سازه نگهدارنده اصلی

مشخص کردن بارهای اعمالی

طراحی حالت های مختلف سازه

انتخاب بهینه ترین حالت سازه ای

تهیه نقشه های سازه ای

کنترل تاثیر اندرکنش سازه های نما به سازه اصلی

واحد کنترل پروژه:

بررسی برنامه تفصییلی پیمانکاران

بررسی گزارشات پیشرفت پیمانکاران

به هنگام کردن برنامه زمان بندی

تدوین برنامه کاری و اولویت بندی

ارائه گزارشات مصور از روند اجرا

بررسی صورت وضعیت ها

بررسی تخصیص منابع و تجهیزات پیمانکاران

برگزاری جلسات مربوط به تاخیرات پیمانکاران

فعالیت هایی که در واحدهای مختلف مجموعه صورت می گیرند:

واحد تحقیق و توسعه:

• مدولبندی بهینه

• انتخاب سیستم مناسب نما

• ارائه گزینه های بازشو جهت تهویه بهتر

• ارائه ساختار مناسب شیشه

• طراحی دیتیل

• ارائه روش های تعمیر و نگهداری

• محاسبه و مقایسه مشخصات حرارتی

• تهیه دستورالعمل های تولید و ساخت

• مشخصات فنی مصالح و شرکت های تامین کننده

• ارائه استانداردها و تست های مورد نیاز

• تهیه لیستوفر اعضا و قطعات

• تهیه دفترچه استعلام بها

واحد شبیه سازی:

• شبیه سازی باد

• شبیه سازی تابش

• شبیه سازی تراکم جمعیتی

• شبیه سازی نور و کنترل خیرگی

• شبیه سازی سایه اندازی

• شبیه سازی پل حرارتی

• شبیه سازی بار حرارتی فضای داخلی

• شبیه سازی آکوستیک

واحد فنی:

• انتخاب سیستم مناسب نما

• طراحی دیتیل

• نقشه برداری

• تهیه نقشه های چون ساخت

• تهیه و تدقیق نقشه ها با برداشت های انجام شده

• ترسیم وال سکشن

• تهیه دیتایل های فصل مشترک مصالح

• ترسیم دیتیل های اجرایی

• تهیه نقشه های ساخت

• تهیه دستورالعمل های تولید و ساخت

• ارائه جزئیات اجرایی دودبند هوابند صدابند

• ارائه روش های اجرایی نصب نما

• ارائه نقشه های جانمایی داربست و ابزارها