امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یافتن راهی به منظور ایجاد فرآیندهای منظم و رسمی مدیریت پروژه و همچنین نظم دهی هرچه بیشتر سازمان در انجام پروژه های جاری در قالب زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نیاز، شرکت آلومینیوم شیشه تهران را بر آن داشت تا به سمت تشکیل واحدی برای این منظور به پیش رود. این واحد با سعی در نظم دهی و شکل دهی هر چه بیشتر به فرآیندهای مدیریت پروژه به دنبال نظام‌مند کردن فعالیت ها و برنامه ریزی دقیق آنها می باشد. چراکه با زیاد شدن تعداد پروژه های شرکت ، هدایت یکپارچه ، جامع و هماهنگ همه قسمت ها، جهت انجام به موقع و صحیح تعهدات شرکت امری بسیار مهم و ضروری است. .

در گام نخست، رویکرد عمومی و چارچوب مشخص برای هدایت پروژه ها در سطح شرکت تهیه می‌شود . استقراراستانداردها، فرایندها، ابزارها و شیوه‌های مدیریت پروژه از جمله خدمات ارائه شده توسط این واحد در این مرحله می باشد. هم چنین با خلق محیط مدیریت پروژه مشارکتی، امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و مدارک، کتابخانه منابع و آرشیوهای پروژه ها را برای ذینفعان و هم چنین ثبت و سازمان دهی دروس آموخته و انتقال آن به پروژه های جدید را فراهم می کنیم .


با توجه به گستردگی پروژه های جاری شرکت و ضرورت مدیریت موثر آنها، در دفتر مدیریت پروژه بر آن هستیم تا :

• وابستگی های بین پروژه ها را مدیریت کنیم

• روند پیشرفت پروژه ها و مشکلات اجرایی را پایش کنیم

• .در تهیه درس آموخته های پروژه ها و در اختیار گذاردن آنها برای سایر پروژه ها کمک کنیم

• در تهیه الگوها برای پروژه ها (مثل الگو‌های ساختار شکست‌کار) و در اختیار گذاردن آنها برای سایر پروژه‌ها کمک کنیم

• .پروژه ها را هدایت کنیم

• .شرکت را در رسیدن به اهداف استراتژیک یاری دهیم

• روابط کاری با کارفرمایان و مشتریان شرکت را بهبود بخشیم

• گزارش مختلف زمانی و هزینه ای برای هر پروژه تهیه و بر مبنای آن به مدیریت ارشد شرکت گزارش دهیم

 

به طور قطع، وجود فرایندهای مستند و یکپارچه، مدیریت پروژه حرفه‌ای را تسهیل می‌کند . با علم به این موضوع ، بر آنیم تا با معرفی رویه ها و مکانیزم ها و مشارکت در طراحی برنامه ها برای وضع آتی ، مسیر رسیدن به شایستگی و بلوغ را سریع تر از گذشته بپیماییم . همچنین با توجه به تعدد پروژه‌های شرکت آلومینیوم شیشه تهران و به منظور دستیابی به اهداف پروژه‌ها، اقدامات لازم در خصوص تعریف ساختار پروژه‌ها، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت ذینفعان پروژه، تهیه تسهیلات و تجهیزات لازم با نگاه یکپارچه به پروژه ها صورت می پذیرد .

این واحد، با توجه به اهمیت موضوع مدیریت یکپارچه منابع (نیروی انسانی ، ماشین آلات و مصالح ) در پیشبرد اهداف یک پروژه، شایستگی، در دسترس بودن و عملکرد منابع پروژه ها را به صورت مداوم رصد می‌کند. جذب، تخصیص و فعال سازی این منابع با نگاه به رویکرد کلان مدیریت پروژه ها از جمله خدمات این واحد می باشد . با توجه به نگاه ویژه مدیران ارشد این مجموعه نسبت به سرمایه انسانی ،این واحد به جهت توسعه دانش و مهارت های منابع انسانی ، نسبت به اداره آموزش های مورد نیاز پرسنل شرکت، اقدامات موثری نموده است.

با استفاده از اهرم توانایی، دانش و تجربه مدیران پروژه خبره در دسترس مجموعه اینک در واحد PMO، هدایت، مربی‌گری، مشاوره و پشتیبانی در زمینه مدیریت پروژه را برای مدیران و تیم پروژه مهیا می کنیم. برنامه‌ریزی پروژه، تهیه تسهیلات و فعالیت‌های پشتیبانی، هدایت‌های روتین، ممیزی‌های خاص پروژه و بررسی مدیریت پروژه از جمله اقداماتی است که در مواقع مورد نیاز، زمینه بهبود و احیای پروژه را فراهم می‌کند.

واحد PMO وظیفه مدیریت سبد پروژه ها را نیز بر عهده دارد. دستورالعمل های لازم در خصوص روابط کارفرما، مشاور و پیمانکار جهت تسهیل نقش‌هایشان به عنوان صاحبان منافع پروژه جمع آوری می کند، و پس از اختصاصی سازی آن ، جهت تبیین روابط کاری ذینفعان پروژه ، به کار می گیرد.

در راستای مدیریت یکپارچه پروژه های شرکت ، داشبورد مدیریتی پروژه‌ها توسط این واحد طراحی گردید تا بتوان به صورت خلاصه وضعیت فعلی پروژه را به صورت سریع و گرافیکی نمایش داد. این امر می تواند مهمترین اطلاعات مربوط به یک پروژه و آیتم های کاری آن را به صورت ماهانه ، هفتگی و یا روزانه به مدیریت شرکت و همچنین واحد PMO به صورت خلاصه و در یک صفحه نمایش دهد. بدین ترتیب تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در مورد روند آتی انجام پروژه‌ها راحت‌تر خواهد بود .