امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

امروزه با ظهور سیستم های کامپیوتری پیشرفته تر، امکان شبیه سازی و مدل کردن مسایل بسیار پیچیده با دقت های بالاتر میسر گردیده و از این رو استفاده از شبیه سازی های نرم افزاری بعنوان روشی جایگزین بجای آزمایش های فیزیکی در تحلیل و بهینه سازی عملکرد فرایندها با رویکرد کاهش هزینه و زمان مصرفی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

بخش شبیه سازی مهندسی شرکت آلومینیوم شیشه تهران با نگاه به آینده و رویکردی نوین به ابزار و تکنولوژی روز دنیا اهداف مختلفی را دنبال میکند تا بتواند اتفاقات آتی ساختمان ها را پیشبینی و راهکاری مهندسی و اقتصادی در جهت حفظ آسایش کاربران و رسیدن به نمایی مهندسی شده را ارائه نماید .


شبیه سازی های ساختاری نما

با توجه به تاثیرگذاری شرایط اقلیمی بر پوسته های نما، روز به روز بر اهمیت بررسی و تحلیل میزان اثر وزش باد بر روی پوسته ها افزوده می شود. وزش بادهای شدید میتواند بر روی رفتارهای سازه ای و عملکردهای ساختاری جداره های نما تاثیر ات نامطلوبی داشته باشد. واحد شبیه سازی مجموعه آلومینیوم شیشه تهران در جهت ارائه خدمات مطلوب مهندسی و ساختاری به کارفرمایان، و با استفاده از محاسبه و بررسی میزان سرعت برخورد باد بر جداره های مختلف نما قادر به محاسبه میزان فشار وارده بر سطح آنها می باشد. این فشار در نهایت به همراه عوامل فیزیکی و جوی مختلف دیگر در شبیه سازی های مکانیکی شیشه ها و مصالح مختلف نما به کار می رود و ما را در انتخاب بهینه و صحیح ساختار نما یاری می نماید. در واقع با کمک انالیزهای باد و سپس انالیزهای مکانیکی بر روی عناصر جداره های نما می توان به ضخامت، لایه ها و نوع مناسب مصالح نما دست یافت.

 

شبیه سازی مهندسی,آلومینیوم شیشه تهران


شبیه سازی مهندسی,آلومینیوم شیشه تهران

 

شبیه سازی های آسایش انسانی و انرژی

در شرایط کنونی و با توجه رشد شهر ها ، تاثیر بناها و ساختمان ها بر محیط و شرایط آسایش انسانی به طور قابل توجهی ملموس شده است. تاثیرات منفی این حوزه می تواند موجب شرایط آزاردهنده ای همچون آلودگی صوتی و تبعات روانی ناشی از آن، آلودگی های بصری و خیرگی و عدم آسایش حرارتی شود که به تبع آسایش انسانی در فضا را کاهش داده و یا از بین میبرد که به همین میزان کارایی کاربران فضا را دچار اختلال می کند. کنترل این مقوله توسط تحلیل های اقلیمی و با بکارگیری بروز ترین نرم افزارهای روز دنیا میسیر گردیده که بخش شبیه سازی مهندسی آلومینیوم شیشه تهران ، همگام با دنیای مهندسی در این زمینه از گذشته تا کنون در حال فعالیت و ارائه خدمات تخصصی در زمینه پوسته های نما به کافرمایان و کاربران فضاهای ساختمانی بوده است . این تحلیل ها در جنبه های مختلفی همچون جریان حرارت، صوت، جریان باد، روشنایی، تابش خورشید و سایه اندازی صورت می گیرد.


شبیه سازی های کاربردی

با توجه به رشد روز افزون شهرها و افزایش جمعیت شهری، مسئله ترافیک انسانی روز به روز نمایان تر گشته و به دنبال آن مشکلات جدی تری به وجود خواهد آورد. بخش شبیه سازی مجموعه آلومینیوم شیشه تهران با توجه به این موضوع خاص توانسته با بهره گیری و همکاری مستقیم و غیر مستقیم از معتبر ترین مراکز شبیه سازی دنیا در این مسیر گامی نوین برداشته و مسئله ترافیک انسانی و ازدحام جمعیتی را به صورتی دقیق و مهندسی شده محاسبه و به کارفرمایان ارائه دهد . درواقع پدیده ازدحام جمعیتی در اکثر موارد تاثیرگذار و محسوس نیست اما به هنگام وقوع حادثه های ناگهانی مانند زلزله و آتش سوزی این موضوع حائز اهمیت شده و به دنبال آن تلفات جانی و مالی بیشتری بر جای خواهد گذاشت. با انجام شبیه سازی ازدحام جمعیت عملکرد ساختمان در مواقع اضطراری شناسایی شده و به تبع طراحی آن میتواند بهینه و در ترافیک انسانی تاثیر گذار باشد. انجام شبیه سازی ازدحام جمعیت می تواند گامی نوین عرصه مهندسی کشور باشد تا اهمیت به حفظ جان کاربران بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.ازدحام جمعیتی