در حال بارگزاری...
در دومین نشست نما که به همت آلومینیوم شیشه تهران مشاور تخصصی نما مهرماه ۹۹ بصورت آنلاین با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از معماران و مهندسین علاقمند به پوسته های صنعتی برگزار شد، مهندس افشین اصولی در مورد سابقه و اهمیت بنچمارکینگ در صنعت ساختمان و لزوم جدی گرفتن ان در نما با مخاطبین فاسادفروم صحبت نمودند. زیرنویس و متن توسط هوش-مصنوعی ایجاد شده است.

در حال بارگزاری...

در سمینار انجمن نما، ویدئویی از آقای افشین اوصولی، مهندس ایرانی که برای پروژه‌هایی نظیر باغ کتاب تهران و ساختمان بورس تهران شناخته شده است، پخش شد. در این ویدئو، او به موضوع مهم و به‌روزی چون بنچمارکینگ پرداخت. اوصولی بر این باور است که بنچمارکینگ، علی‌رغم اهمیت آن در میان دانشگاهیان مهندسی، در ایران به اندازه‌ای که باید مورد توجه قرار نگرفته است. او با اشاره به نقاط ضعف موجود در تدوین مقررات مهندسی در ایران، بر اهمیت توجه بیشتر به فرآیندهایی مانند بنچمارکینگ تأکید می‌کند.

بنچمارکینگ: پلی به سوی بهبود در مهندسی نما

افشین اصولی، در این ویدئو به تشریح فواید به‌کارگیری بنچمارکینگ در مهندسی نما می‌پردازد. او بیان می‌کند که بنچمارکینگ می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای سنجش و بهبود طراحی‌های مهندسی عمل کند. از طریق ایجاد یک الگوریتم ژنتیکی و سیستم‌های پیشرفته، می‌توان تجربیات و دستاوردهای مهندسی را ثبت و تحلیل کرد. این رویکرد می‌تواند در پروژه‌های آینده مزیت قابل توجهی برای طراحی و مهندسی ایجاد کند.

چالش‌های پیش رو و اهمیت دقت در مدل‌سازی نما

اصولی به چالش‌های موجود در فرآیند طراحی و مهندسی اشاره می‌کند و از اهمیت دقت در مدل‌سازی و فرضیات مطرح شده در طراحی‌ها می‌گوید. او تأکید می‌کند که مدل‌های ایجاد شده باید به درستی بازتاب‌دهنده واقعیت باشند و اثر هر یک از پارامترهای در نظر گرفته شده در مدل، باید با واقعیت موجود برای محصول ساخته شده هم‌خوانی داشته باشد.

بنچمارکینگ: رویکردی نوین در مهندسی نما

اصولی رویکرد بنچمارکینگ را به عنوان یک فرآیندی تعریف می‌کند که به طور سیستماتیک عوامل موثر بر بهبود سیستم را تجزیه و تحلیل می‌کند. او بر این باور است که بنچمارکینگ می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی طراحی‌های آینده ایفا کند و به سؤالات پیچیده‌ای که طراحان در فرآیند طراحی با آن مواجه هستند، پاسخ دهد.

آینده مهندسی نما در ایران

در پایان، اصولی بر اهمیت ایجاد یک دیتابیس مبتنی بر الگوریتم‌های ژنتیکی و سیستم‌های پیشرفته تأکید می‌کند که می‌تواند به عنوان یک منبع ارزشمند برای ثبت و تحلیل رفتار محصولات در قبال هر یک از پارامترها عمل کند. این داده‌ها می‌توانند در بهبود طراحی‌های آینده و ارتقای کیفیت پروژه‌های مهندسی نقش حیاتی داشته باشند.

تیجه‌گیری

ویدئوی آقای افشین اصولی، به عنوان یک منبع الهام‌بخش برای مهندسین و طراحان عمل می‌کند که بر اهمیت بنچمارکینگ در فرآیند طراحی و مهندسی تأکید دارد. این ویدئو بینندگان را به ارزیابی دقیق‌تر فرضیات و مدل‌های خود دعوت می‌کند و آن‌ها را تشویق می‌کند تا به دنبال راه‌هایی برای بهبود طراحی‌های خود باشند.

In a seminar hosted by the Facade Forum, a video presentation by Mr. Afshin Osouli, an Iranian engineer renowned for his work on projects like the Tehran Book Garden and the Tehran Stock Exchange Building, was showcased. In this video, he delves into the critical and timely subject of benchmarking. Osouli believes that despite its importance among engineering academics, benchmarking has not received the attention it deserves in Iran. He points out the existing shortcomings in drafting engineering regulations in Iran and emphasizes the need for a greater focus on processes like benchmarking.

Benchmarking: A Bridge to Improvement in Engineering

Afshin Osouli elaborates on the benefits of employing benchmarking in facade engineering. He states that benchmarking can serve as a powerful tool for assessing and enhancing engineering designs. Through the development of a genetic algorithm and advanced systems, engineering experiences and outcomes can be recorded and analyzed. This approach could offer a considerable advantage in future projects for design and engineering.

Facing Challenges and the Importance of Accuracy in Modeling

Osouli touches on the challenges present in the design and engineering process and discusses the importance of accuracy in modeling and assumptions used in designs. He insists that the models created must accurately reflect reality, and the effect of each parameter considered in the model must align with the actual outcomes for the product constructed.

Benchmarking: A Novel Approach in Facade Engineering

Osouli defines benchmarking as a process that systematically analyzes and implements factors that warrant the system’s improvement. He believes that benchmarking can play a significant role in optimizing future designs and addressing the complex questions designers face during the design process.

Conclusion and Suggestions for the Future

In conclusion, Osouli emphasizes the importance of creating a database based on genetic algorithms and advanced systems, which can serve as a valuable resource for recording and analyzing the behavior of products against each parameter. This data could play a crucial role in improving future designs and enhancing the quality of engineering projects.

Final Thoughts

Mr. Afshin Osouli’s video acts as an inspirational source for engineers and designers, highlighting the significance of benchmarking in the design and engineering process. The video encourages viewers to critically evaluate their assumptions and models and seek ways to improve their designs.