در حال بارگزاری...

مشاور تخصصی نما در این مراحل به شما یاری میرساند

تدقیق مهندسی طرح معماری

اولین قدم در جلساتی که با معمار محترم پروژه برگزار میگردد نقشه های معماری، کاربری های داخلی و نیاز های انها سنجیده میگردد. این اطلاعات در فاز های بعدی ورودی تحلیل های نور مطلوب و بیشینه نور و گرمای ورودی هستند. در مرحله بعد با توجه به بودجه تعیین شده توسط کارفرما، متریال های متعدد و بروز برای هر قسمت توسط مشاور تخصصی نما پیشنهاد میگردد. در این مرحله پس از برداشت ازبیلت آلومینیوم شیشه تهران به ارائه دیتایل های اختصاصی پروژه میپردازد تا کاهش هزینه اتصالات محقق گردد.

مشاوره نما

در نهایت مشاور تخصصی نما تحلیل کاملی به کارفرما ارائه میکند تا انتخاب بهینه و مناسب ساده تر باشد.

در پوسته نما بهینه سازی و کاهش پرت هر جزء کوچک بسیار اهمیت دارد اما مشاور تخصصی نما بایستی انرا در تصویر بزرگ و در کنار هزاران آیتم دیگر ببیند و کلیت نما را بهینه کند. در واقع مشاور نما با یک فرمول شامل چند ده مجهول طرف هست و نتیجه این فرمول را بایستی بهینه کند.مدول بهندی بهینه نما با گرس هاپر

تنها راه پیش رو استفاده از قدرت نرم افزار های امروزی مثل راینو و گرس هاپر  و مدل کردن کل ساختمان و همه عوارش ان بر اساس ازبیلت برداشت شده در یک محیط پارامتریک و حل این مسئله است. خروجی چنین کار پرزحمتی، اما بسیار شیرین است.

کاهش پرت تجمیعی مصالح ضمن حفظ فرم مد نظر معمار پروژه پیش از ورود پیمانکاران و پیشنهاد قیمت به معنی سرازیر شدن این صرفه جویی به جیب کارفرما است. دیگر مزیت اینگونه مدلسازی قابلیت واکنش سریع مشاور تخصصی نما در مقابل تغییرات ناگهانی مانند تغییرات اجباری است. خیلی سریع میتوان اثر هر تغییر را سنجید و نقشه های لازم را سریعا تولید نمود.

کاهش مصرف آهن آلات نما

عکس روبرو  یک مثال خوب از کاهش ۴۰۰ تن فولاد زیر سازی پوسته نما توسط  فرایند مشاوره نما میباشد.

مشاور نما برای ساخت یک نمای پایدار بایستی اطلاعات صحیحی داشته باشد. مثلا ساختار شیشه (نوع ، پوشش، تعداد لایه و نوع و درصد گاز …) یا نیاز به مقاوم سازی بخش های خاصی از سازه که در معرض مکش و دهش های شدیدتر از آیین نامه قرار دارند یا محل تعبه دریچه های اگزاست . یک راه پرسیدن این اطلاعات از پیمانکاران و تامین کنندگان است تا بر اساس تجربیات خودشان به شما فرضیاتی را بدهند. اما روش درست قطعا این نیست.

انالیز انرژی نور و گرما پوسته نما

امروزه با کمک ده ها ابزار گوناگون مشاور تخصصی نما شما به راحتی میتواند اثر باد، جریان تهویه داخلی، سایه اندازی، تابش خورشید، خیرگی و ده ها مورد دیگر را شبیه سازی و آنالیز نماید و بر اساس ان کارا و به صرفه ترین ساختار ها را طراحی و اجرا نمود. در آلومینیوم شیشه ما اگر چه تجربه دو دهه کار فنی در حوزه نما راداریم ولی معتقدیم بایستی هر پروژه جداگانه تحلیل و بررسی گردد تا بتوان با کمترین هزینه به بهترین کیفیت رسید.

تهیه اسناد برگزاری مناقصه

در این فاز مشاور تخصصی نما پیش از حضور پیمانکاران متعدد و با توجه به بودجه کارفرما و زمان بندی اجرای کارو خواسته های معماری و الزامات مقررات ملی اقدام به تهیه جزییات دیتیل های نما تا حدی که ضمن محدود نکردن شرکت کنندگان صورت مسئله را کاملا مشخص نماید میکند. کلیه مواد و مصالح مورد نیاز مشخص و حداقل های قابل قبول در قالب دیتاشیت هایی پیوست اسناد استعلام بها نما میگردد. همچنین مباحثی نظیر شرایط تعدیل، پیش پرداخت، تحویل گیری و تست نیز در اسناد مشخص میگردد تا از ادعاهای آتی جلوگیری گردد.

اگرچه طبق روال اکثر پروژه ها پاکت الف و ج را کارفرما بازگشایی و ارزیابی مینماید ولی مشاور نما متعهد است پاکت ب که شامل اسناد خواسته شده در مرحله پیشین است را بررسی و نتیجه انرا به کارفرما گزارش نماید. این بررسی اشمل امتیازدهی فنی به پیشنهادهای خاص پیمانکاران نما، بررسی شرایط احراز بازگشایی پاکت ج و …. میباشد. همچنین در برخی پروژه ها امتیاز فنی در این مرحله با کمک تیم کارفرما استخراج میگردد که میتواند قیمت های پاکت ج را ارزیابی نماید.

از انجایی که با توجه به شرایط ناگزیر کنونی بیشتر قراردادهای نما طی سالیان گذشته  شامل  40% الی 100% تعدیل و یا کلیم شده اند هدف از این مرحله عقد قراردادی دقیق، فنی است که صمن تضمین برد کارفرما و پیمانکار اجرای بدون توقف کار را تضمین نماید و تکلیف اکثر ادعاها را از پیش مشخص و اثر انرا در قیمت لحاظ نماید.

 کنترل مهندسی، نظارت ادواری و نظارت مقیم نما

پیمانکار به محض تحویل زمین بایستی خدمات مهندسی خود را با تهیه ازبیلت و نقشه های شاپ و ساخت آغاز نماید. طی این مرحله که حداقل 2 ماه و گاها تا روزهای اخر پروژه نیز زمان میبرد بایستی مجموعه مهندسی مورد اعتماد کارفرما با هدف پیشگیری از مشکلات، پیشبینی کلش ها و جلوگیری از ایجاد کلیم ها و تضمین کیفیت و ایمنی ساختمان  اقدام به کنترل اسناد مهندسی ارائه شده توسط پیمانکار EPC نما بنماید.

در نظارت ادواری با توجه به نیازهای تعریف شده از سوی کارفرما معمولا ضمن رونوشت کلیه مکاتبات به مشاور نما جهت اظهار نظر و همکاری در تصمیم سازی، نماینده مشاور نما در جلسات هفتگی کارگاهی و بازدید های کارگاهی و کارخانه های تامین کننده حضور یافته و به ارئه خدمات مورد نیاز کارفرما میپردازد. هدف از این خدمات پیبرد پروژه نما مطابق زمان بندی مصوب و با کیفیت مورد انتظار میباشد.

facade engineers supervising site installation of unitize facade panels

همچنین آموزش پرسنل مهندسی کارفرما و تهیه چک لیست های نظارتی نیز در این فاز امکان پذیر است

در کلان پروژه هایی که هزینه اجرای نما سر به هزار میلیارد ریال به بالا میزند معمولا کارفرما از مشاور نما درخواست تیم مستقر در پروژه را با هدف نظارت و پایش مستمر پروژه نما مینماید. در بسیاری از کلان پروژه ها تیمی 2-6 نفره بر جبهه های کاری و کارخانه های تامین کننده نظارت داشته و کلیه مکاتبات پیمانکار نما از کانال دفتر مقیم مشاور نما رد میگردد تا وقت کمتری از پرسنل کارفرما گرفته شود. ارائه گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه بخشی از خدمات نظارت مقیم میباشد

نظارت بر نما