خدمات مشاوره و مهندسی نما

مدیریت پیمان نما

در پروژه هایی که کارفرما تصمیم دارد تامین نما را شخصا مدیریت کرده و برای نصب و اجرا به سراغ پیمانکاران خًرد نما برود آلومینیوم شیشه تهران خدمات تهیه نقشه های ساخت و اجرا، چک لیست های کیفی تامین و اجرا ، کنترل پیمانکار های جز و ... را برعهده میگیرد تا ضمن افزایش سرعت اجرا شاید کاهش 35 درصدی قیمت پوسته نما باشید.

کنترل مهندسی و نظارت نما

این خدمات با هدف جلوگیری از خطای فنی، کنترل زمان پیمان و مدیریت کلیم ها و نظارت بر کیفیت مصالح نما طراحی شده است. تجربه سه دهه مهندسی و اجرا این مشاور به عنوان معتمد کارفرما میتواند به تسریع فرایند های اجرا و تصمیم گیری های پروژه کمک شایانی بنماید.

مشاوره تخصصی نما

حضور زودهنگام مشاور نما در کنار طراح سازه و معمار پروژه نهایتا منجر به طراحی بهینه، متناسب با بودجه کارفرما و اجرایی میگردد. تدقیق دیتیل ها و مشخصات فنی تا مراحل نزدیک به اجرا ضمن صرفه جویی در زمان پیمانکار منتخب، موجب تدقیق قیمت‌ها و کاهش ریسک های کارفرما و پیمانکار ان شرکت کننده در مناقصه/ استعلام بها خواهد شد.

لزوم مشاوره نما

آیا در کنار معمار یا مشاور مادر نیازی به مشاور تخصصی نما هست؟

سهم نما از هزینه

پوسته نما در کلان پروژه ها تا ۲۵ درصد کل هزینه های ساخت را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه طراحی غیر بهینه و یا عدم توجه به جزییات معماری و فنی می‌تواند هزینه گزافی را به پروژه تحمیل نماید و پروژه را با شکست مواجه کند.

پیچیدگی و رشد مهندسی نما

تنوع متریال، دیتیل ها و پیچیدگی مقررات و تغییرات آیین نامه ها، طراحی بهینه و به صرفه نما را با چالش های جدی مواجه نموده و مقایسه فنی-مالی گزینه های پیش رو را سخت‌تر از گذشته نموده است.

مهندسی نمای زودهنگام

در پروژه های نما، سهم بیش تری از مسئولیت متوجه مهندسی میباشد و به عبارتی رویکرد "مهندسی دقیق توسط مشاور به همراه مجری حرف گوش کن" نسبت به "طراحی کلیات به همراه مجری با سابقه" ، رویکردی هوشمندانه تر می باشد. فرایند مهندسی نما هرچه زودتر صورت بپذیرد منافع مالی و زمانی بیشتری را متوجه کارفرما خواهد نمود و معمار پروژه را نیز از دوباره کاری های مستهلک کننده حفظ مینماید.

نشست نما

آلومینیوم شیشه تهران به عنوان اولین مشاور تخصصی نما در کشور در راستای مسئولیت اجتماعی خویش اقدام به راه اندازی FacadeForum به عنوان یک مجموعه رویداد متشکل از کلاس های آموزشی مهندسی نما، رویداد های نیم روزه حضوری و آنلاین و مصاحبه های فنی با همکاری معماران و مهندسین فعال در حوزه پوسته های ساختمانی نموده است تا بستری برای انتقال تجربیان اندوخته مهندسین نما به سایر همکاران و به خصوص نسل جدید فراهم آورد. در این راستا ضمن برگزاری یک دوره 70 ساعته با موضوعات مهندسی نما اقدام به برگزاری دو رویداد آموزشی با حضور بیش از 1500 نفر جهت استفاده از دانش و تجربه فعالان این حوزه نموده است که در اینستاگرام نشست نما میتوانید ویدئو های این رویداد ها را ملاحظه بفرمایید.