خدمات مشاوره و مهندسی نما

مدیریت پیمان نما

در پروژه هایی که کارفرما تصمیم دارد تامین نما را شخصا مدیریت کرده و برای نصب و اجرا به سراغ پیمانکاران خًرد نما برود آلومینیوم شیشه تهران خدمات تهیه نقشه های ساخت و اجرا، چک لیست های کیفی تامین و اجرا ، کنترل پیمانکار های جز و ... را برعهده میگیرد تا ضمن افزایش سرعت اجرا شاید کاهش 35 درصدی قیمت پوسته نما باشید.

کنترل مهندسی و نظارت نما

این خدمات با هدف جلوگیری از خطای فنی، کنترل زمان پیمان و مدیریت کلیم ها و نظارت بر کیفیت مصالح نما طراحی شده است. تجربه سه دهه مهندسی و اجرا این مشاور به عنوان معتمد کارفرما میتواند به تسریع فرایند های اجرا و تصمیم گیری های پروژه کمک شایانی بنماید.

مشاوره تخصصی نما

حضور زودهنگام مشاور نما در کنار طراح سازه و معمار پروژه نهایتا منجر به طراحی بهینه، متناسب با بودجه کارفرما و اجرایی میگردد. تدقیق دیتیل ها و مشخصات فنی تا مراحل نزدیک به اجرا ضمن صرفه جویی در زمان پیمانکار منتخب، موجب تدقیق قیمت‌ها و کاهش ریسک های کارفرما و پیمانکار ان شرکت کننده در مناقصه/ استعلام بها خواهد شد.

لزوم مشاوره نما

آیا در کنار معمار یا مشاور مادر نیازی به مشاور تخصصی نما هست؟

سهم نما از هزینه

پوسته نما در کلان پروژه ها تا ۲۵ درصد کل هزینه های ساخت را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه طراحی غیر بهینه و یا عدم توجه به جزییات معماری و فنی می‌تواند هزینه گزافی را به پروژه تحمیل نماید و پروژه را با شکست مواجه کند.

پیچیدگی و رشد مهندسی نما

تنوع متریال، دیتیل ها و پیچیدگی مقررات و تغییرات آیین نامه ها، طراحی بهینه و به صرفه نما را با چالش های جدی مواجه نموده و مقایسه فنی-مالی گزینه های پیش رو را سخت‌تر از گذشته نموده است.

مهندسی نمای زودهنگام

در پروژه های نما، سهم بیش تری از مسئولیت متوجه مهندسی میباشد و به عبارتی رویکرد "مهندسی دقیق توسط مشاور به همراه مجری حرف گوش کن" نسبت به "طراحی کلیات به همراه مجری با سابقه" ، رویکردی هوشمندانه تر می باشد. فرایند مهندسی نما هرچه زودتر صورت بپذیرد منافع مالی و زمانی بیشتری را متوجه کارفرما خواهد نمود و معمار پروژه را نیز از دوباره کاری های مستهلک کننده حفظ مینماید.

دوره مهندسی نما برای معماران و مهندسین

FacadeForum مجموعه رویدادی است که  توسط آلومینیوم شیشه تهران مشاور تخصصی نما در قالب بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت و با هدف توسعه همکاری فنی و علمی در اکوسیستم مهندسی نما کشور و بهره‌مندی از تجربیات و دانش جمعی برگزار می گردد. دومین دوره‌ی مهندسی نما برای معماران و مهندسین  به صورت ترکیبی از وبینار و سمینار های حضوری برگزار میگردد. در دوره جدید سعی شده دامنه موضوعات گسترده تر شده و از عمق مناسبی برای مهندسین و معماران عزیز برخوردار باشد. عمده دروس توسط مدیران آلومینیوم شیشه تهران مشاور تخصصی نما تدریس خواهد شد ولی حسب ضرورت از سایر متخصصین و کارشناسان فنی حوزه های مرتبط جهت پوشش حرفه ای تر استفاده خواهد شد. سرفصل و اطلاعات تکمیلی را میتوانید از سایت Evand  دریافت نمایید.