facade forum نشست نما

دومین رویداد نشست نما
Facade Forum 02

پلتفرمی برای تبادل اجربیات و انتقال دانش آموخته به نسل بعدی مهندسی نما

مهر 1399

سخنرانی های رویداد نشست نما 2

  در حال بارگزاری...
 • afshin osoli افشین اصولی

  در دومین نشست نما مهندس افشین اصولی در مورد سابقه و اهمیت بنچمارکینگ در صنعت ساختمان و لزوم جدی گرفتن ان در نما با مخاطبین فاسادفروم صحبت نمودند.

 • FacadeForum, نشست_نما | سام تهرانچی | 2024

  در دومین نشست نما مهندس سام طهرانچی از تورنتو به سخنرانی برای حاضرین در فاساد فروم در مورد آینده صنعت پوسته های ساختمانی پرداختند.

 • در حال بارگزاری...
 • FacadeForum, احسان مالکی, نشست_نما | سام تهرانچی | 2024

  در دومین نشست نما مهندس احسان مالکی با مخاطبین فاساد فروم از سختی ساخت ساختمان خوب در ایران و دلایل ان بر اساس تجربیات خود صحبت کردند

 • در حال بارگزاری...
 • FacadeForum, نشست_نما | سام تهرانچی | 2024

  در دومین نشست نما مهندس سعید مادرشاهی در مورد اهمیت حرکت به سوی صنعتی سازی در صنعت نما و روش های کنترل کیفی کرتین وال یونیتایز با مخاطبین فاساد فروم صحبت نمودند.

 • در حال بارگزاری...
 • شیلا آقایی

  در دومین نشست نما دکتر مزدا نوبری با ذکر تجربه خود در پروژه خانه نوآوری مشهد در مورد یکپارچگی در معماری و نمای ساختمان با مخاطبین فاساد فروم صحبت نمودند.

 • در حال بارگزاری...
 • FacadeForum, نشست_نما | سام تهرانچی | 2024

  در دومین نشست نما دکتر مزدا نوبری با ذکر تجربه خود در پروژه خانه نوآوری مشهد در مورد یکپارچگی در معماری و نمای ساختمان با مخاطبین فاساد فروم صحبت نمودند.

 • در حال بارگزاری...
 • نمای باغ ایرانی ایرانمال

  در دومین نشست نما دکتر مزدا نوبری با ذکر تجربه خود در پروژه خانه نوآوری مشهد در مورد یکپارچگی در معماری و نمای ساختمان با مخاطبین فاساد فروم صحبت نمودند.

سایر خدمات آلومینیوم شیشه تهران مشاور تخصصی نما

توسعه طرح نما

یک نمای جذاب و مدبرانه طراحی شده توسط معمار پروژه تصور قدرتمندی را برای ساختمان شما ایجاد می کند. آلوم گلس با استفاده از مواد با کیفیت مانند بتن، آلومینیوم و شیشه می تواند طراحی نما را مطابق خواسته معمار و با درنظر گرفتن نگه داری و نظافت، سرعت ساخت و کنترل هزینه ها توسعه دهد تا هویت و زیبایی شناسی برند شما را منعکس کند.

Facade Detail Development

An attractive, thoughtfully designed facade creates a powerful first impression for your building. AlumGlass can develop a facade design that reflects your brand identity and aesthetics, using quality materials like aluminum and glass to present a modern, sleek look. Our experienced designers will consider factors like visual impact, sustainability, and maintenance.

اسناد استعلام بها

بایستی بدانید که نما شما چه هزینه ای و چه رژیم پرداختی خواهد داشت. آلومینیوم شیشه مشاور تخصصی نما برآورد جامعی شامل بالانس متریال ، نیروی کار، هزینه های دسترسی و نصب ارائه می دهد. همچنین با تهیه دفترچه های فنی و تدقیق دیتیل ها تا حد نیاز برای کشف قیمت دقیق توسط پیمانکاران بهانه های آتی را که میتواند منجر به کلیم های غیر ضروری و یا از دست رفتن زمان گردد کاهش دهد.

Cost Estimating

Know what your facade will cost before issues arise mid-project. AlumGlass provides comprehensive estimating at all stages, accounting for materials, labor, contingencies, and more. Accurate budgets help control facade costs.

هماهنگی و نظارت کارگاهی

ما با سابقه سه دهه پیمانکاری با داشتن زبانی مشترک با پیمانکاران و تامین کنندگان نما و تسلط کامل بر روش و زمان بندی اجرای نما میتوانیم هماهنگی لازم را بین تیم نما و کارگاه برقرار کرده و عوامل نظارت مقیم این شرکت در گارگاه بر کیفیت اجرا نظارت دقیق خواهند داشت تا شما مطمئن باشید آنچه را که برای آن پرداخت کرده اید دریافت می کنید.

Site Supervision & Contractor Coordination

Communicating facade designs to contractors can get muddled without an expert involved. AlumGlass acts as liaison, providing construction administration and on-site supervision to realize the original design intent. We make sure you get what you paid for your Facade.

مهندسی نما

در آلومینیوم شیشه تهران ما بارهای باد، نیازهای لرزه ای، انبساط حرارتی، مباحت انرژی و قابلیت ساخت را ارزیابی می کنیم تا دیتیل های نمای مقاوم و بهینه را پیشبینی کنیم. مهندسی ما ایمنی، راحتی حرارتی، بهینگی هزینه، سرعت اجرا و طول عمر نما ساختمان را تضمین می کند. همچنین پیشبینی نیازها و تداخلات و حل فصل مشترک ها از مزایای مهندسی نمای زودهنگام میباشد.

Facade Engineering

AlumGlass provide rigorous technical analysis to optimize performance and durability of facade details. We’ll evaluate wind loads, seismic demands, thermal expansion, condensation risks, and constructability to engineer robust facade systems. Our engineering ensures safety, thermal comfort, and longevity.

شبیه سازی های فیزیک ساختمان

بهره وری انرژی با نمای ساختمان شروع می شود.مشاور نما مدل سازی های پیچیده ای را برای شبیه سازی عملکرد و شناسایی نیازها ها انجام می دهد. ما انرژی، سایه‌اندازی، تعریق، باد و جریان نور و هوا و سایر عناصر را شبیه سازی می‌کنیم تا بارهای گرمایشی و سرمایشی را برای صرفه‌جویی قابل توجه در انرژی به حداقل برسانیم.

Building Envelope Physics

Energy efficiency starts with your facade. AlumGlass performs sophisticated computer modeling to simulate thermal performance and identify improvements. We’ll optimize glazing, shading, and other elements to minimize heating and cooling loads for significant energy savings.

تست و تضمین پوسته ساختمان

حتی بهترین سیستم های نما نیز نیاز به آزمایش و راه اندازی مناسب دارد تا مطابق طراحی عمل کند. در IFTI کنترل کیفیت از طریق آزمایش کارگاهی نفوذ هوا، دود و آب، ترموگرافی و سایر تکنیکای استاندارد انجام میگردد. ما میتوانیم تأیید می کنیم که نمای شما به درستی برای عملکرد بی عیب و نقص ساخته شده است و یا نیاز به تغییرات و اصلاحات دارد.

Building Envelope Commissioning

Even the best facade design needs proper testing and commissioning to operate as intended. AlumGlass and IFTI provides critical quality control through field testing air permeability and water infiltration, thermography and other techniques. We verify your facade is constructed correctly for flawless performance.

بررسی قابلیت ساخت

حتی یک طراحی نمای عالی می تواند یک کابوس سازنده باشد. آلومگلس به عنوان مشاور نما جزئیات پیمانکار نما را برای قابلیت ساخت بررسی می‌کند و مشکلات بالقوه‌ای را که می‌تواند منجر به تاخیر یا افزایش هزینه شود را شناسایی می‌کند و درصورت لزوم پیشنهادهای اصلاحی ارائه میدهد.

Facade Constructability Reviews

Even a perfect facade design can be a construction nightmare. AlumGlass reviews your plans for buildability, identifying potential issues that could lead to delays or cost overruns. We deliver optimized designs that go together smoothly on site.

طراحی تعمیر و نگهداری نما

ارزان ترین طراحی نما آن است که دوام داشته باشد. مهندس نما حین طراحی جزئیات نما روش تعمیر و نگه داری و نظافت انرا نیز پیشبینی و در جزئیات لحاظ مینماید. نگهداری صحیح باعث صرفه جویی در هزینه در دراز مدت می شود

Facade Maintenance Planning

The cheapest facade design is one that lasts. AlumGlass develops customized upkeep plans, with cleaning/repair schedules and access techniques. Proper maintenance saves you money over the long run. We ensure easy, safe facade access.