معرفی برج شیشه ای آلتون

برج آلتون به عنوان یکی از بلندترین ساختمان های موجود شرق کشور در شهر مشهد واقع شده است. مجموعه آلومینیوم شیشه تهران به عنوان مشاوره تخصصی مهندسی نما در پروژه برج آلتون مشهد در بدو ورود به پروژه به هماهنگی و ایجاد جلسات مشترک پرداخته و در نهایت با در نظر گیری خواسته های کارفرما و معمار پروژه و همچنین در نظر گیری شرایط اقتصادی پروژه طراحی و مهندسی خود را به عنوان پیمانکار EPC پوسته های شیشه و اسپایدر و سقف آغاز نمود.

ترکیب نمای شیشه ای اسپایدر و کرتین وال در کنار استفاده از لوورهای ورق کامپوزیت از ویژگی های مهم این پروژه میباشد که خدمات مهندسی ارائه شده با درنظر گرفتن شرایط آب و هوایی و الزامات اجرایی در جزئیات اتصال این سیستم های متفاوت و مصالح مختلف، از موارد مورد اهمیت در این پروژه بوده است، همچنین در این پروژه خدماتی مانند آنالیزهای فنی لازم در ابعاد مختلف زیبایی‌شناسی، اجرایی و محاسباتی در کنار آنالیزهای حرارتی – برودتی ، تونل باد و آکوستیکی نیز توسط تیم مهندسی مجموعه آلومینیوم شیشه تهران صورت گرفته است .

 

آسانسور اسپایدر پاناروما

این پروژه از چهار سری آسانسور اصلی بهره میبرد که در نما بوصرت پاناروما قابل رویت هستند. وظیفه تیم مهندسی شرکت آلومینیوم شیشه تهران ایجاد پوسته محافظی شفاف ضمن رعایت همه الزامات آتشنشانی و قوانین مرتبط با آسانسور بوده است.

| | 2024

شیشه های این آسانسورها خم لامینیت و با ابعاد جام میباشد.

 

سقف شیشه ای و اسپا 

یکی از بخش های خاص این پروژه مجموعه اسپا خصوصی مستقر بر بام پروژه میباشد که جهت دسترسی واحد های اداری طراحی شده است. سقف شیشه ای این پروژه با هدف سبکی و حفط دید به آسمان و محیط اطراف طراحی و ساخته شده است.

سقف شیشه اسپایدر استخر