حجم پروژه باغ گل تهران

طراحی، ساخت و اجرای ۳۰۰ متر مربع نمای شیشه‌ای اسپایدر جهت ایجاد یک فضا در زیر پل پارک آب و آتش

اجرای نمای شیشه‌ای

این فضا جهت فروش گل (بازار روز گل) استفاده خواهد شد. با توجه به اینکه سازه نمای شیشه‌ می‌بایست به سقف پل و کف محوطه متصل می‌گردید، یک مشکل بزرگ وجود داشت، که تغییر مکان ۸ سانتی‌متر خیز پل در تابستان و زمستان بود. برای مقابله با این مشکل ابتدا صفحه base plate به سقف پل rol bolt گردید سپس لوله مربوط به سازه اسپایدری به این صفحه متصل گردید به طوریکه عملا سازه و شیشه‌ها از سقف پل آویز شده‌اند. در کف نیز base plate‌ای کاشته شد، سپس لوله‌ای با قطر بزرگتر از سازه روی این base plate مهار گردید و لوله سازه اسپایدری درون این لوله به طور کشویی جای گرفت. بنابراین زمانی که پل دچار تغییر مکان گردد، لوله‌های سازه اسپایدر درون لوله base plate کف حرکت خواهند نمود و به این ترتیب مشکل تغییر مکان حل خواهد شد.

اسپایدر در نما باغ گل تهران- آلومینیوم شیشه تهران