پروژه آترین در یکی از بلندترین نقاط شهر مشهد واقع شده و متعلق به تعاونی مسکن دارایی خراسان می‌باشد. این مجموعه شامل ۵ برج مسکونی است که در حال حاضر برج‌های سری A آن مشتمل بر ۲ برج ۱۷ طبقه و یک برج ۱۵ طبقه، در حال اجرا می‌باشد. در حین وقفه‌هایی که در روند ساخت این مجموعه بوجود آمده طرح نما و متریال آن تغییر یافته و در نهایت با توجه به شرایط موجود بناها و الزامات بلندمرتبه سازی استفاده از سرامیک ۶۰ × ۱۲۰ با روش اجرای نمایان و به صورت درز باز، نهایی شده است.

نما مجتمع مسکونی آترین مشهد- آلومینیوم شیشه تهران

مشکلات موجود قبل از شروع مهندسی نما

از جمله مسائلی که پروسه مهندسی و اجرای سرامیک خشک پروژه آترین با آن درگیر بوده است, اجرای کامل اسکلت و سفت‌کاری قبل از شروع مراحل مهندسی نما، قوس‌ها و شکستگی‌های زیاد موجود در طرح و عدم هماهنگی طرح اولیه با مدول سرامیک و الزامات اجرایی آن می‌باشد، به نحوی که پنجره‌ها و پهنه‌های سرامیک در عرض و ارتفاع در تناسبی با ابعاد سرامیک قرار ندارند؛ این مسائل سبب شده است در این پروژه موضوع مدول‌بندی جهت کاهش پرت، سهولت اجرا و زیبایی نما، حائز اهمیت بالایی شود.

نقش مشاور نما

خدمات شرکت آلومینیوم شیشه تهران به عنوان مشاور تخصصی نما در این پروژه شامل بررسی و امتیاز دهی پیمانکاران مختلف جهت انتخاب پیمانکاران مناسب، تهیه اسناد مهندسی شامل جزئیات سیستم‌های مختلف اجرایی، دفترچه‌های اسناد مناقصه، دفترچه محاسبات، تهیه دستورالعمل‌های اجرایی و نظارتی، تهیه چک لیست‌های نظارتی، کنترل نقشه‌های شاپ، آموزش نیروهای نظارتی کارفرما و انجام نظارت ادواری می‌باشد.