خدمات نظارت و کنترل مهندسی پوسته های نما شرکت آلومینیوم شیشه تهران در مسیری با هدف اجرای پروژه های خاص بوده و با بالاترین دقت اجرا و نصب جهت ارائه خدمات با کیفیت بسیار عالی آماده ارائه خدمات نصب و اجرای پوسته های نما به کارفرمایان میباشد .

واحد کنترل مهندسی و پروژه آلومینیوم شیشه تهران خدمات متنوعی را به کارفرمایان پروژه های بزرگ و همچنین پیمانکارانی که با پروژه های پیچیده مواجه هستند ارائه مینماید. از جمله خدماتی که میتوان به پروژه های نما ارائه داد :

  • مشارکت در تهیه برنامه زمانبندی اجرای نما
  • مشارکت در تنظیم قراردادهای پیمانکاران نما
  • کنترل پیشرفت عملیات اجرایی نما
  • نظارت ادواری بر صحت اجرای نما
  • نظارت ادواری بر صحت تولید متریال های مورد نیاز
  • تهیه و تنظیم چک لیست های کنترلی جهت تحویل گیری نما
  • تهیه و تنظیم دستور العمل های اجرای نما
  • مشارکت در بررسی صورت وضعیت های پیمانکاران
  • مشارکت در کمیسون های تحویل دهی و تحویل گیری

اگر تمایل دارید از کیفیت خدماتی و محصولاتی که دریافت میکنید مطمئن باشید، اگر به دنبال تیمی جهت بررسی و تایید نقشه ها و صورت وضعیت های پیمانکاران نمای خود میگردید آلومینیوم شیشه تهران به عنوان تنها مشاور پوسته نما در کشور در خدمت شماست.