تکنولوژی اسکرین های خارجی شامل پرده های محافظ خورشیدی است که با سیستم زیپ تعبیه شده در آن در برابر باد مقاوم بوده و در زمان بسته بودن محافظ حشرات می باشد. استفاده از این پوشاننده ها در جداره نما، علاوه بر کنترل خیرگی در مواقع آزاردهنده سال، می تواند با انعکاس تابش خورشید باعث کاهش نیاز سرمایشی فضا شود. همچنین به دلیل نوع خاص بافت پارچه طراحی شده در این سیستم علاوه بر ایجاد دید از محیط داخل به بیرون، امکان دید بیرون به داخل را برطرف کرده است.

مجموعه آلومینیوم شیشه تهران با داشتن همکاران ملی و بین المللی و با نگاهی خاص و متفاوت به مهندسی تخصصی نما همواره به دنبال بهترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه مهندسی نما بوده تا بتواند بهترین خدمات مهندسی را جهت حفظ آسایش انسانی و حفظ منابع انرژی به کارفرمایان و کاربران ارائه کند.

کنترل حرارت

یکی از فاکتورهای اساسی در تعیین شاخصه های حرارتی پوسته های نما، ضریب سایه اندازی (Shading coefficient) بوده که با نماد g شناخته می شود. به منظور مقایسه میزان اثرگذاری حرارتی اسکرین های مختلف می بایست این شاخص در حالتی که اسکرین خارجی بر روی ساختار شیشه ای نما قرار گرفته است اندازه گیری شده و به عنوان gtot معرفی شود. این ضریب بیانگر نسبت جذب خورشیدی از پرتو مستقیم برخورد کرده به یک ساختار شیشه به انرژی خورشیدی که از یک شیشه فلوت ۳میلی متری شفاف عبور می کند است. این فاکتور نشان می­دهد تا چه اندازه پوسته مورد بررسی نسبت به پرتوهای مستقیم خورشید عایق عمل می کند. مطالعات تجربی بیانگر بازه ۰٫۱ تا ۰٫۹۸ برای این شاخص می باشد. هرچه این عدد کمتر باشد، گرمای خورشیدی کمتری از پوسته نما عبور می­کند و به بیانی عایق بهتری است.

کنترل حرارت

این فاکتور در حالت قرارگیری اسکرین های مختلف شرکت رنسون (Renson) بر روی لایه خارجی یک ساختار شیشه ای مشخص تعیین شده است و بازه های مختلف آن به صورت زیر تعریف می شود:

بازه های مختلف در تعیین شاخصه های حرارتی پوسته های نما

به عبارتی اگر فاکتور gtot کمتر از ۰٫۱ بدست بیاید این اسکرین در کلاس ۴ قرارگرفته و تاثیرگذاری زیادی در عایق سازی پوسته نما دارد و اگر این فاکتور بیشتر از ۰٫۵ بدست بیاید در کلاس ۰ قرارگرفته و تاثیرگذاری کمی در عایق سازی پوسته نما دارد. در جدول زیر چند نمونه از مقادیر بدست آمده از نتیجه قرارگیری اسکرین بر روی یک نمونه ساختار شیشه بیان شده است.

ساختار شیشه استاندارد آزمایش: یک شیشه دوجداره با فاصله هوایی ۱۶mm و لایه داخلی و خارجی ۴mm با ضریب هدایت حرارتی ۱,۲W/m²K و ضریب سایه اندازی ۰٫۵۹٫

مقادیر بدست آمده از نتیجه قرارگیری اسکرین بر روی یک نمونه شیشه

عملکرد حرارتی اسکرین در فصول مختلف

با توجه به امکان باز و بسته شوندگی اسکرین بر روی پوسته نما، این ساختار می تواند نقش های عملکردی متفاوتی در روزهای گرم و سرد داشته باشد.یکی از معضلات نماهای شهری در حال حاضر، نمایان بودن سیستم های تاسیساتی در جداره بیرونی بنا است که ظاهر نازیبایی به سیمای شهری بخشیده است. یکی از مزایای قرارگیری اسکرین ها بر روی جداره های شیشه ای بنا، کاهش بار سرمایشی ساختمان و به طبع آن کم شدن سایز سیستم های تاسیساتی و تعداد آن ها بر روی نما است.

عملکرد حرارتی اسکرین در فصول مختلف

ظاهر نازیبای جداره بیرونی بنا

ظاهر نازیبای جداره بیرونی بنا