دلیل اهمیت مهندسی سازه در پوسته نما چیست؟

از پیمانکار نما انتظار میرود چه جزییاتی را در طراحی سازه پوسته نما در نظر بگیرد؟

لزوم یکپارچه نگری در ارتباط سازه اصلی با سازه الحاقی و آیین نامه ها؟

برای دیدن مصاحبه ویدئویی ادامه مطلب را مشاهده بفرمایید:

https://tv.facadeforum.com/ilj2rnlth8vm

ریز صحبت هایی که انجام شد شامل:

عملکرد اسکای لایت و کرتین وال در برابر زلزله
سرامیک خشک، نئولیت، سنگ خشک، کرتین وال و سقف شیشه ای در نما بایستی چگونه طراحی شود
نیروهای وارده بر نما بر اثر باد و زلزله
تحلیل اجزا محدود کلیه اتصالات نما
ارتباط طراحی سازه نما با سازه اصلی ساختمان
نحوه تحویل گیری اسناد مهندسی نما در سازه نمای شیشه ای
نشریه ۷۱۴ و آیین نامه های سازه الحاقی
مقررات الحاقی ساختمان آیین نامه ۲۸۰۰
آتش بند و دود بندی و مقاوم سازی
انواع تست متریال، تست نما

لطفا اگر سوالی دارید در زیر همین پست در بخش نظرات بفرمایید تا در ویدئوی بعدی با واحد سازه به ان بپردازیم.