۱ پیکربندی هندسی، اجرایی و اتصال قاب بندی Mullions و Transoms (مولیون و ترنزوم)

توضیح و اجزاء (Components): سیستم نمای Mullions و Transoms (مولیون و ترنزوم)، که همچنین به عنوان سیستم استیک (Stick) شناخته می شود، از یک قاب (Framework) باربر تشکیل شده است که از شیشه و پنل های مات (به ترتیب معمولا دو جداره و پیش ساخته) پشتیبانی می کند. این سیستم شامل پروفیل های عمودی (مولیون ها) و عناصر افقی (ترنزوم ها) است که در محل مونتاژ می شوند (شکل ۱).

قابلیت تطبیق (Versatility): این سیستم اجازه استفاده از انواع مختلف فریم (Frame) را می دهد، از جمله فریم های پیش بیرون‌زن (Projecting) با تعادل خودکار و فریم های با قابلیت کج و بازشو با شکست حرارتی (Thermal Break). این فریم ها می توانند برای باز شدن متغیر به قطب نماهای با تعادل خودکار مجهز شوند (شکل های ۲، ۳).

ترکیب پروفیل (Profile Composition): مولیون ها دارای مقطع لوله ای چهارگوش با پین های خطی رزوه ای برای بستن دستگاه های فشار و درج های عایق برای شرایط شکست حرارتی هستند. این پروفیل ها برای جای دادن درزگیرهای سه جداره و نگهدارنده های مکانیکی طراحی شده اند (شکل های ۸، ۹).

ترنزوم ها (Transoms): ترنزوم ها عناصر باربر افقی با مقطع لوله ای چهار گوش همگن و پین های خطی رزوه ای هستند. آنها با استفاده از پیچ های خودکار یا پیچ های “U” شکل به مولیون ها متصل می شوند (شکل ۱۴).

۲ رویه های عملکردی، سازنده و هماهنگی بین سیستم نما و فریم های پنجره و در

فرآیند اتصال (Connection Process): اتصال بین سازه اصلی و فریم بازشو شامل اتصال فریم لبه دار به مولیون از طریق وسایل بستن است. فریم بازشو دارای یک پروفیل لوله ای است که از نوارهای پلی آمید برای اتصال زهوار شیشه (Glazing Bead) پشتیبانی می کند (شکل ۱۷).

رابط های فنی (Technical Interfaces): این سازه شامل استفاده از پنل های شیشه ای چاپ سیلک اسکرین (Screen-Printed)، پنل های شیشه ای ایمنی تکپارچه خارجی و تعیین ضخامت پانل است (شکل ۱۴).

مونتاژ (Assembly): فرآیند مونتاژ شامل ثابت کردن پروفیل ها بالای ترنزوم ها و اطمینان از آب بندی مناسب فریم به سازه های ترنزوم و مولیون است (شکل های ۱۸، ۲۰).

فصل ۳: تیپولوژی سیستم نمای Structural Sealant Glazing (درزگیر سازه‌ای)

۳ پیکربندی هندسی، اجرایی و اتصال

پیکربندی سازه‌ای (Structural Configuration): مولیون با استفاده از نگهدارنده های مکانیکی که از مقطع لوله ای بیرون زده اند، از شیشه های دو جداره پشتیبانی می کند. این شامل بافل ها و بخش هایی است که توسط لبه محیطی برای نوارهای درزگیر مرکزی تعریف شده است (شکل ۹).

پروفیل های ترکیبی (Combined Profiles): این سیستم می تواند شامل پروفیل های ترکیبی مولیون با مقاطع لوله ای و ح臼ه هایی برای اتصال دستگاه ها باشد. این پروفیل ها به صورت عمود بر صفحه نما امتداد یافته و دارای نوارهای پلی آمید برای اتصال هستند (شکل ۱۰).

فرآیند ساپورت (Support Procedure): پشتیبانی از شیشه های دو جداره شامل استفاده از پروفیل های نصب با نگهدارنده های مکانیکی و اجرای دستگاه های فشار بدون برداشتن عناصر قفل کننده است (شکل ۷).

Combined Profiles, Frame, Mullions, Stick, Structural Configuration, Support Procedure, Transoms, پروفیل های ترکیبی, پیکربندی سازه‌ای, سیستم نما, شیشه, شیشه های دو جداره, فریم, ممان اینرسی, مولیون و ترنزوم | مولیون | 2024

شکل ۱: Seiv Group، دفتر مرکزی Sidi Sport، Maser (Treviso) – تعدیل سیستم نمای Mullions و Transoms (مولیون و ترنزوم).

 • شکل ۲: Nicholas Grimshaw and Partners، ساختمان ۲۵ Gresham Street، لندن - ساخت سیستم نمای Mullions و Transoms (مولیون و ترنزوم).

  شکل ۲: Nicholas Grimshaw and Partners، ساختمان ۲۵ Gresham Street، لندن – ساخت سیستم نمای Mullions و Transoms (مولیون و ترنزوم).

 • شکل ۳: Giuseppe Colucci، ساختمان مدرسه، Fauglia (پیزا) - قاب بندی سیستم نما.

  شکل ۳: Giuseppe Colucci، ساختمان مدرسه، Fauglia (پیزا) – قاب بندی سیستم نما.

 • Combined Profiles, Frame, Mullions, Stick, Structural Configuration, Support Procedure, Transoms, پروفیل های ترکیبی, پیکربندی سازه‌ای, سیستم نما, شیشه, شیشه های دو جداره, فریم, ممان اینرسی, مولیون و ترنزوم | مولیون | 2024

  ترکیب بندی مولیون (Mullion) برای اتصالات گوشه (Corner Interfaces) با استفاده از موارد زیر انجام می شود:
  پیش‌آمدگی پین خطی رزوه شده (Projection of the Threaded Linear Pin): پین خطی رزوه شده (Threaded Linear Pin) در دو طرف مولیون (Mullion) پیش‌آمدگی (Projection) دارد.
  زوج موازی محل‌های قفل شدن برای زائده‌های داخلی (Parallel Couple of Seats for Cavity Internal Seals): یک زوج موازی از محل‌های نشستن (Seats) برای قفل شدن در زائده‌های داخلی در دو طرف مولیون (Mullion) وجود دارد.

 • شکل ۹: ساخت اتصالات گوشه.

  ساخت اتصالات گوشه شامل موارد زیر است:
  مونتاژ پروفیل های پرکننده: پروفیل های پرکننده با در نظر گرفتن محل های نشیمنگاه واشر و با توجه به دهانه های مورب مختلف دنده اصلیدر کنار هم مونتاژ می شوند (قسمت جعبه ای شکل )
  درزبندی محل های نشیمن: محل های نشیمن واشر داخلی با استفاده از یک محصول الاستیک درزبندی می شوند.
  بستن با استفاده از پیچ: اتصالات نهایی با استفاده از پیچ  محکم می شوند.

 • شکل ۱۰: ساخت زوایای عرضی به صفحه نما.

  ساخت زوایای عرضی نسبت به صفحه نما با زاویه بین 0 تا 15 درجه، شامل موارد زیر است:
  استفاده از حفره و درزگیر بر روی مولیون و ترنزوم در حالت استاندارد : در حالت استاندارد، از هر دو حفره و درزگیر بر روی (پروفیل های عمودی (مولیون) و افقی (ترنزوم استفاده می شود. این درزگیرها قابلیت انطباق با تغییرات نسبت به صفحه را دارند.
  استفاده از نوار بوتیل در نمای بیرونی حفره های عمودی: در محل اتصال با دستگاه فشار (Pressure Device)، یک نوار بوتیل (Butyl Tape) در نمای بیرونی حفره های عمودی  به کار می رود.

 • Combined Profiles, Frame, Mullions, Stick, Structural Configuration, Support Procedure, Transoms, پروفیل های ترکیبی, پیکربندی سازه‌ای, سیستم نما, شیشه, شیشه های دو جداره, فریم, ممان اینرسی, مولیون و ترنزوم | مولیون | 2024

  ساخت زوایای عرضی اتصال به صفحه نما
  این فرآیند شامل استفاده از مولیون ها (Mullions) با شیار (Cavity Seat) برای درزگیر داخلی، دستگاه فشار با بالشتک (Wing Extension) و خم شدن در انتها، پوشش بیرونی شکل دار (Shaped Outer Cover) مطابق با زاویه تعیین شده در صفحه نما و تقاطع دو بخش آینه ای اتصال سریع (Snap Connection) می باشد.

Combined Profiles, Frame, Mullions, Stick, Structural Configuration, Support Procedure, Transoms, پروفیل های ترکیبی, پیکربندی سازه‌ای, سیستم نما, شیشه, شیشه های دو جداره, فریم, ممان اینرسی, مولیون و ترنزوم | مولیون | 2024

ساخت اتصالات گوشه
این فرآیند شامل مونتاژ پروفیل های پرکننده (Filler Profiles) با توجه به شیارهای (Cavity Seats) واشر داخلی، پروفیل های جعبه ای (Box Section) و متناسب با دهانه های مورب مختلف دنده اصلی (Main Rib)، آب بندی شیارها (با استفاده از محصول الاستیک) و ثابت کردن آنها با پیچ می باشد.

Combined Profiles, Frame, Mullions, Stick, Structural Configuration, Support Procedure, Transoms, پروفیل های ترکیبی, پیکربندی سازه‌ای, سیستم نما, شیشه, شیشه های دو جداره, فریم, ممان اینرسی, مولیون و ترنزوم | مولیون | 2024

پروفیل های ترنزوم (Transoms)
پروفیل های ترنزوم (Transoms) به عنوان عناصر سازه ای باربر افقی عمل می کنند و از موارد زیر تشکیل شده اند:
مقطع لوله ای چهارگوش همگن (Homogenous Quadrangular Tubular Section)
اتصال به مولیون ها (Mullions) با استفاده از پیچ های خودکار (Self-Tapping Screws) یا پیچ های U شکل (“U”-Bolts)
پین خطی رزوه دار (Threaded Linear Pin) روی دنده جلویی (Front Rib)

پیکربندی هندسی ترنزوم‌ ها (Transoms)پیکربندی هندسی ترنزوم‌ها (Transoms) با توجه به موارد زیر تعیین می شود: • تنش های مکانیکی (Mechanical Stresses) • ابعاد کلی قاب ها (Overall Dimensions of the Frames) • مقدار ممان اینرسی (Moment of Inertia) ابعاد جانبی ترنزوم‌ ها (Transoms) بین 50 تا 80 میلی متر و ابعاد طولی آنها بین 180 تا 200 میلی متر متغیر است.

پیکربندی هندسی ترنزوم‌ ها (Transoms) پیکربندی هندسی ترنزوم‌ها (Transoms) با توجه به موارد زیر تعیین می شود: • تنش های مکانیکی (Mechanical Stresses) • ابعاد کلی قاب ها (Overall Dimensions of the Frames) • مقدار ممان اینرسی (Moment of Inertia) ابعاد جانبی ترنزوم‌ ها (Transoms) بین 50 تا 80 میلی متر و ابعاد طولی آنها بین 180 تا 200 میلی متر متغیر است.

Combined Profiles, Frame, Mullions, Stick, Structural Configuration, Support Procedure, Transoms, پروفیل های ترکیبی, پیکربندی سازه‌ای, سیستم نما, شیشه, شیشه های دو جداره, فریم, ممان اینرسی, مولیون و ترنزوم | مولیون | 2024

فرآیندهای مونتاژ ترنزوم‌ ها (Transoms)
فرآیندهای مونتاژ ترنزوم‌ ها (Transoms) شامل موارد زیر می باشد:
1. سوراخ کاری مولیون ها (Mullions): سوراخ هایی با استفاده از مته بر روی پروفیل های مولیون (Mullions) ایجاد می شود.
2. استفاده از گیره های مخصوص (Jigs): از گیره های مخصوص به نام “جِیگ” (Jigs) برای علامت گذاری دقیق محل سوراخ ها و ثابت نگه داشتن پروفیل ها در حین سوراخ کاری استفاده می شود.
3. تنظیم سوراخ ها در پارتیشن های پروفیل های لوله ای (Partitions of the Tubular Profiles): سوراخ های ایجاد شده در پارتیشن های پروفیل های لوله ای (Partitions of the Tubular Profiles) با دقت تنظیم و کالیبره می شوند تا مطابق با مشخصات فنی باشند.
4. تنظیم سوراخ ها در حفره های واشرهای داخلی (Holes in the Cavities for the Internal Gaskets): سوراخ های ایجاد شده در حفره های واشرهای داخلی (Holes in the Cavities for the Internal Gaskets) با دقت تنظیم و کالیبره می شوند تا مطابق با مشخصات فنی باشند و واشرهای داخلی به طور صحیح در جای خود قرار گیرند.
5. تنظیم سوراخ ها در پین های خطی (Holes on the Linear Pins): سوراخ های ایجاد شده در پین های خطی (Holes on the Linear Pins) با دقت تنظیم و کالیبره می شوند تا مطابق با مشخصات فنی باشند و پین های خطی به طور صحیح در جای خود قرار گیرند.

Combined Profiles, Frame, Mullions, Stick, Structural Configuration, Support Procedure, Transoms, پروفیل های ترکیبی, پیکربندی سازه‌ای, سیستم نما, شیشه, شیشه های دو جداره, فریم, ممان اینرسی, مولیون و ترنزوم | مولیون | 2024

ساخت قاب بازشو شامل موارد زیر است: استفاده از پنل های شیشه ای چاپ شده با صفحه نمایش در پله محیطی (Screen-Printed Glass Panels in the Perimeter Step) یا پنل بیرونی تک قطعه و ایمن (Monolithic and Safety Type Outer Pane). اختلاف ارتفاع بین ماژول بیرونی با روکش ها و ماژول داخلی که توسط قاب پشتیبانی کننده تعریف می شود (Difference in Height Between the Outer Module with the Covers and the Inner Module Defined by the Supporting Frame). تعیین ضخامت پنل مات (Determination of the Thickness of the Opaque Panel). تصویر ساخت قاب بازشو این تصویر جزئیات ساخت قاب بازشو را نشان می دهد. در این تصویر، می توان موارد زیر را مشاهده کرد: پنل های شیشه ای چاپ شده با صفحه نمایش در پله محیطی (Screen-Printed Glass Panels in the Perimeter Step). پنل بیرونی تک قطعه و ایمن (Monolithic and Safety Type Outer Pane). ماژول بیرونی با روکش ها (Outer Module with the Covers). ماژول داخلی (Inner Module). قاب پشتیبانی کننده (Supporting Frame). پنل مات (Opaque Panel).

نصب قاب بازشو شامل موارد زیر است:• اجرای قاب رها (Rebate Frame) بالای ترنزوم (Transom) با توجه به پیکربندی مربوط به پروفیل لوله ای (Tubular Section) که روی ترنزوم (Transom) قرار می گیرد. • قرار دادن پروفیل لوله ای (Tubular Section) در هندسه محفظه شیشه دوجداره (Double-Glazing Enclosure). • نصب قاب (Insertion of the Shape).

نصب قاب بازشو شامل موارد زیر است: • اجرای قاب رها (Rebate Frame) بالای ترنزوم (Transom) با توجه به پیکربندی مربوط به پروفیل لوله ای (Tubular Section) که روی ترنزوم (Transom) قرار می گیرد. • قرار دادن پروفیل لوله ای (Tubular Section) در هندسه محفظه شیشه دوجداره (Double-Glazing Enclosure). • نصب قاب (Insertion of the Shape).

پیکربندی نمای فولادی مولیون و ترنزوم (Steel Mullion and Transom Façade Type) با توجه به مراحل مونتاژ زیر تعریف می شود:• نصب محوطه ها (Application of the Enclosures): محوطه ها (Enclosures) با استفاده از دستگاه فشار (Pressure Device) به پروفیل ها (Profiles) متصل می شوند. • قرار دادن واشرهای داخلی و خارجی (Interposition of the Internal and External Gaskets): واشرهای داخلی (Internal Gaskets) و خارجی (External Gaskets) بین سطوح پروفیل ها (Profiles) و پنل‌های شیشه قرار داده می شوند. • تصویر جزئیات پیکربندی نمای مولیون و ترنزوم را نشان می دهد.

پیکربندی نمای فولادی مولیون و ترنزوم (Steel Mullion and Transom Façade Type) با توجه به مراحل مونتاژ زیر تعریف می شود: • نصب محوطه ها (Application of the Enclosures): محوطه ها (Enclosures) با استفاده از دستگاه فشار (Pressure Device) به پروفیل ها (Profiles) متصل می شوند. • قرار دادن واشرهای داخلی و خارجی (Interposition of the Internal and External Gaskets): واشرهای داخلی (Internal Gaskets) و خارجی (External Gaskets) بین سطوح پروفیل ها (Profiles) و پنل‌های شیشه قرار داده می شوند. • تصویر جزئیات پیکربندی نمای مولیون و ترنزوم را نشان می دهد.