حجم پروژه

موضوع پروژه

  • اجرای یک پوسته اسپایدری در نمای خارجی ساختمان باغ هنر جهت تکمیل concept نما

اجرای نمای شیشه‌ای اسپایدری

ابتدا نقشه‌های اجرایی به دقت بررسی گردید و بعد از تایید مشاور و کارفرمای محترم پروژه نقشه‌های ازبیلت جهت ساخت زیرسازی‌ها تهیه شد. کل زیرسازی به شکل پیش ساخته تولید و پس از رنگ‌ آمیزی به شیوه پادرکوتینگ مجددا به پروژه حمل گردید. در نهایت، کل زیرسازی و فلنچ‌ها طی ۳ روز کاری توسط جرثقیل بر روی سازه نصب شد.

اجرای یک پوسته نمای شیشه‌ای اسپایدری در نمای خارجی ساختمان باغ هنر جهت تکمیل concept نما- آلومینیوم شیشه تهران