معرفی پروژه بازار اطلس

بزرگ بازار اطلس در زمینی به مساحت ۱۰۸۸۶ مترمربع و در زیربنا ۱۱۴۰۰۰ مترمربع طراحی و احداث گردیده است. واحدهای تجاری در ۵ طبقه طراحی شده‌اند که وجود سه ورودی در ترازهای مختلف، باعث ایجاد سه طبقه همکف در پروژه گردیده است. 

از خدمات مهندسی نما در این پروژه میتوان به آنالیزهای فنی لازم در ابعاد مختلف زیبایی‌شناسی، اجرایی و محاسباتی اشاره کرد که در کنار این فرآیندها آنالیزهای مقاومتی در برابر زلزله و باد و آنالیزهای حرارتی و برودتی و آکوستیکی نیز با همکاری مجموعه آلومینیوم شیشه تهران صورت گرفته است.

خدمات مشاور نما

 • بررسی اولیه پروژه و برداشت‌های محیطی
 • انتخاب بهینه متریال و آنالیزهای مربوطه
 • طراحی و محاسبه نقشه‌های فاز ۲ نما
 • بهینه سازی و ارائه نقشه‌های تولید
 • تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار
 • آنالیز و بررسی شرایط آکوستیکی موتورخانه‌ها
 • ارائه نقشه جا نمایی دپو متریال در پروژه
 • ارائه روش‌های نگهداری و تعمیرات

حوزه فعالیت

 • نظارت عالیه اجرای نمای شیشه‌ای کرتین‌وال
 • نظارت عالیه اجرای نمای ترموپانل
 • نظارت عالیه اجرای نمای اکسپنددمش
 • نظارت عالیه اجرای نرده دفنی
 • نظارت عالیه اجرای شیشه‌های ویترین
 • نظارت بر روند تولید، حمل و نصب متریال‌ها
 • اجرا و نصب دستک‌های پوسته دوم
 • اجرا و نصب اکسپنددمش‌های پوسته دوم