آلومینیوم شیشه تهران با تکیه بر دانش و تواناهایی تیمی تا امروز پروژه های بزرگی در حوزه پوسته نما را در کشور مهندسی، اجرا یا نظارت کرده است.

در طی سه سال گذشته که تمرکز ما بر ارائه خدمات مشاور‌تخصصی نما بوده است اگرچه نهایت تلاش خود را جهت همکاری با مشاورین عزیز و دفاتر معماری داشته ایم ولی کماکان عمده قرارداد های مشاوره نما یا مهندسی نما با کارفرما یا پیمانکاران پروژه ها بوده است.

 مشاور تخصصی نما در دفتر HadiTeheraniArchitects

با افتخار اعلام میکنیم امروز توسط دفتر معماری “هادی تهرانی” به عنوان “مشاور پوسته نما” انتخاب شده و اولین پروژه را با این دفتر پرآوازه بین‌المللی شروع نمودیم.
قطعا تجربه کار با دفتر این استاد بزرگوار معماری، تجربه گرانقدری است که همکاران ما در آلوم‌گلس به کوله‌بار تجربیات خود خواهند افزود و برگی جدید بر افتخارات شرکت آِلومینیوم شیشه تهران و مهندسین و معماران ان خواهد افزود.

دفتر معماری haditeheraniarchitects

امیدواریم اولین تجربه ارائه خدمات به یک دفتر معماری معتبر و شناخته شده ضمن باز کردن درب بازارهای بین‌المللی رویه و استاندارد  مشابهی را در بازار معماری پوسته نما در داخل کشور ایجاد نماید.