انتخاب شرکت آلومینیوم شیشه تهران به عنوان مشاور تخصصی نما

خوشحالیم که با افتخار اعلام کنیم شرکت آلومینیوم شیشه تهران به عنوان مشاور تخصصی نما برج البرز میرداماد انتخاب شد. در این پروژه خدمات مشاوره تخصصی نما در قالب خدمات توسعه طرح و تدوین دیتایل‌های نما و تهیه اسناد مناقصه ارائه خواهد شد. نمای برج البرز میرداماد متشکل از کرتین‌وال ، آلومینیوم سالید و سرامیک خشک است. این طرح هم‌اکنون تحت بررسی توسط تیم فنی شرکت قرار گرفته و بزودی متریال پروپوزال نهایی به مشاور معماری پروژه تقدیم خواهد شد و پس از تصمیم‌گیری نهایی، دفترچه نهایی دیتایل‌های نما و اسناد مناقصه نما پروژه تهیه و مناقصه نما برگزار خواهد شد.

 

نمای شیشه و سرامیک خشک برج البرز میرداماد
به امید ایرانی آباد و توانمند به پیشواز بهار می‌رویم و امیدواریم در این سال سخت پیش رو خانواده آلومینیوم شیشه تهران همانند قبل خدمات ارزنده و مفیدی به جامعه مهندسی و معماری ارائه نماید.