برای مشاور نما در یک پروژه بزرگ مقیاس یا لوکس یکی از الزامات در نظر گرفتن معادلات انرژی ان ساخنمان و فرم با محیط بیرون است. اکوتکت (زیرمجموعه ای از خانواده Autodesk )، نرم افزار طراحی محیطی بسیار قدرتمندی است که مدل اولیه سه بعدی شما را از لحاظ خورشیدی، حرارتی، روشنایی، آکوستیک و هزینه شبیه سازی و بررسی می نماید. در نتیجه شما با توجه به شرایط اقلیمی، می توانید طراحی معماری اولیه ای را انجام دهید که سبب کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی (با استفاده بهینه از روشنایی طبیعی)، کاهش نیازهای سرمایشی و گرمایشی (با جهت گیری مناسب، توزیع مناسب پنجره ها، استفاده بهینه از سایبان ها و …)، طراحی آکوستیک بهینه و …. گردد.

https://tv.facadeforum.com/3w8bfm9vnbdq

ویژگی‌های نرم افزار 

 • امکانات آنالیز مصرف انرژی ساختمان
 • قابلیت‌هایی به منظور سنجش کارایی حرارتی ساختمان
 • امکان سنجش میزان مصرف برق در داخل و خارج ساختمان
 • امکانات سنجش تابش خورشید
 • امکانات سنجش نور و حرارت دریافتی از خورشید در ساعات مختلف روز
 • قابلیت سنجش سایه‌ها و بازتاب‌های نور در داخل و خارج ساختمان
 • امکان نمایش ضربه‌های وارده به ساختمان
 • امکان سنجش هزینه‌های آب مورد نیاز ساختمان
 • محاسبه میزان خروجی گاز کربنیک تولیدی ساختمان
 • آنالیز آکوستیکی ساختمان
 • محاسبه انرژی باد بر روی ساختمان

البته باید خاطر نشان کرد دقت اکوتکت برای محاسبات مرتبط با مهندسی پوسته های نما به خوبی برنامه های تحلیل فیزیک پایه نیست. لذا بایستی خروجی های ecotect را کنترل نهایی نمود. برای اطلاع از خدمات شبیه سازی و آنالیز مهندسی نما سری به بخش خدمات مهندسی نما آلوم گلس بزنید.

انالیز گرمایش تابشی با ecotect

آنالیز تابش پروژه برج اداری ساعی