مقدمه

کرتین وال‌ها (Curtain Walls) یکی از اجزای مهم ساختمان‌های مدرن هستند که به دلیل ویژگی‌های زیبایی‌شناختی و عملکردی خود، به طور گسترده‌ای در معماری استفاده می‌شوند. با این حال، حفظ ایمنی و مقاومت در برابر حریق این ساختارها اهمیت بسزایی دارد. استاندارد EN 1364-4 و مبحث 3 مقررات ملی ساختمان ایران، توصیه‌ها و ضوابطی برای افزایش ایمنی کرتین وال‌ها در برابر حریق ارائه می‌دهند. این مقاله به بررسی این توصیه‌ها و مقایسه آن‌ها می‌پردازد.

 استاندارد EN 1364-4:2014

استاندارد EN 1364-4 به عنوان یکی از مهم‌ترین استانداردهای اروپایی برای آزمون مقاومت در برابر حریق اجزای غیر باربر، به خصوص کرتین وال‌ها، تدوین شده است. این استاندارد، روش‌های آزمون برای تعیین مقاومت در برابر حریق بخش‌های مختلف کرتین وال و آب‌بندی پیرامونی آن را مشخص می‌کند【21:0†BS EN 1364-4.pdf】.

محدوده کاربرد استاندارد

این استاندارد به بررسی مقاومت در برابر حریق کرتین وال‌ها از جهات داخلی و خارجی می‌پردازد و نتایج آزمون‌ها به عنوان مبنایی برای طبقه‌بندی نوع کرتین وال استفاده می‌شود. استاندارد EN 1364-4 به‌طور خاص به موارد زیر می‌پردازد:

– پنل‌های اسپاندریل (Spandrel Panels)

– آب‌بندی پیرامونی

– اتصالات سیستم قاب‌بندی

– ترکیبات مختلف این اجزا

 شرایط آزمون تست نما

آزمون‌های مشخص شده در این استاندارد با استفاده از کوره‌های عمودی و افقی انجام می‌شوند تا شرایط حرارتی و فشاری لازم برای آزمون را فراهم کنند. همچنین، این استاندارد به آزمون‌های مقاومتی بخش‌های مختلف کرتین وال در برابر انتقال حریق به طبقات بالاتر و جلوگیری از نفوذ حریق به داخل دیواره‌ها توجه دارد【21:2†BS EN 1364-4.pdf】.

مبحث 3 مقررات ملی ساختمان ایران

مبحث 3 مقررات ملی ساختمان ایران به موضوعات ایمنی در برابر حریق در ساختمان‌ها می‌پردازد و بخشی از این مبحث به طبقه‌بندی مواد قابل استفاده در نمای ساختمان و محدودیت‌های مربوط به آنها اختصاص دارد. در این مبحث، استفاده از مواد با گرید B به منظور افزایش ایمنی در برابر حریق توصیه می‌شود.

حریق در نما

 توصیه‌ها برای کرتین وال‌

بر اساس مبحث 3، نمای ساختمان‌ها باید از موادی با گرید B یا بالاتر استفاده کنند تا در صورت وقوع حریق، ایمنی ساکنان و ساختمان تضمین شود. این مقررات به اهمیت دودبندی و جلوگیری از انتشار دود و گازهای سمی در ساختمان تأکید دارد و توصیه‌هایی برای استفاده از مصالح مقاوم در برابر حرارت و آتش ارائه می‌دهد.

 مقایسه و نتیجه‌گیری

استاندارد EN 1364-4 و مبحث 3 مقررات ملی ساختمان ایران هر دو به ایمنی و مقاومت در برابر حریق کرتین وال‌ها اهمیت می‌دهند، اما رویکردها و جزئیات متفاوتی را ارائه می‌کنند. استاندارد EN 1364-4 بیشتر بر روی روش‌های آزمون و شرایط آزمایش تمرکز دارد، در حالی که مبحث 3 به طبقه‌بندی مواد و محدودیت‌های کاربرد آن‌ها می‌پردازد.

با ترکیب توصیه‌های این دو منبع، می‌توان به یک رویکرد جامع برای طراحی و اجرای کرتین وال‌های ایمن دست یافت. استفاده از مواد با گرید B و بالاتر، همراه با اجرای آزمون‌های استاندارد EN 1364-4، می‌تواند به طور قابل توجهی ایمنی در برابر حریق و دودبندی نمای ساختمان‌ها را افزایش دهد.

 منابع

– [BS EN 1364-4:2014]

– [مبحث 3 مقررات ملی ساختمان ایران]