اگر پروژه‌ای در سر دارید به ما اعتماد کنید. ما در کنار شما هستیم.

معرفی خدمات مشاور تخصصی نما در پروژه خانه مدرن پاسارگاد

پروژه « خـانه مدرن پاسارگاد » با کاربری تجاری – تفریحی واقع در کیلومتر سه جاده مشهد – شاندیز با بیش از ۱۰۰۰ واحد تجاری شامل ۳ طبقه تجاری و ۲ طبقه تجاری دوبلکس و یک طبقه پارکینگ اختصاصی و سطح اشغال ۳۲۰۰۰ متر مربع می‌باشد.

ایده معماری پروژه، صخره‌ای سنگی با رگه‌هایی از فیروزه است و در همین راستا فرم و بافت سنگی پوسته و فضای شفاف میانی با نمایی از آسمان، از ویژگی‌های منحصر به فرد این پروژه هستند. پوسته بام و جداره‌های پروژه از متریال GFRC و قسمت‌های شفاف پروژه در بامETFE  می‌باشند.

GFRC خانه مدرن پاسارگاد- آلومینیوم شیشه تهران

این پروژه اولین منطقه نمونه بین المللی گردشگری کشور توسط شرکت خانه مدرن اساطیر پاسارگاد در حال احداث می‌باشد. گروه سهامداران شرکت خانه مدرن اساطیر پاسارگاد شامل شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد، بیمه پاسارگاد و بخش خصوصی می‌باشد.

مراحل مهندسی نمای پوسته پروژه

با توجه به وضعیت حال حاضر پروژه و پیشرفت کار در جبهه‌های مختلف کاری، اولویت اجرا و مهندسی نما بررسی می شود. نکته حائز اهمیت در این پروژه تنوع متریال ها (GFRC, EFTF و Curtain wall) و فصول مشترک اجزا نما می باشد که بایستی با دقت بالا طراحی گردد.

در گام بعدی با تهیه ازبیلت پروژه، مهندسی نما پوسته آغاز شده و با ساخت مدل سه بعدی بر مبنای ازبیلت روند طراحی نما شکل می گیرد.

مدول بندی نمای GRC

با در نظر گرفتن صفحات بحران و فرم خاص پروژه از نرم افزارهای پارامتریک برای ترسیم صفحات نمای پروژه استفاده شد و پس از ساخت مدل سه بعدی پروژه بر این اساس، کل پوسته نما و بام با بررسی دقیق و ملاحظات ساخت و حمل و نصب پانل GFRC مدول بندی شد.

GFRC

طراحی زیرسازی و محاسبات سازه GFRC همگام با تدقیق مدول بندی پیش می رود و با توجه به فرم و نیاز پروژه، از قسمت های متنوعی از پوسته نما و بام مدل سه بعدی با زیرسازی و تمامی الحاقات پانل GFRC ساخته می شود.

دیتیل GRC

تدوین و برگزاری اسناد مناقصه نما

مناقصه نما

در گام بعدی تمامی اسناد پروژه با جزئیات دقیق و در فرمت نقشه های فنی تهیه می شود تا در اسناد استعلام بهای پوسته نمای پروژه مبنای ارزیابی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه قرار گیرد. این مناقصه در تیر ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.

اسناد مناقصه GFRC

شرکت آلومینیوم شیشه تهران به عنوان مشاور تخصصی نما وظیفه طراحی، تدوین مناقصه  ونظارت بر اجرای پروژه را بر عهده دارد.