GFRC خانه مدرن پاسارگاد

2024-02-25T17:33:34+03:30

این پروژه یکی از بزرگترین تجربیات نمای بتن gfrc در ایران میباشد که فرمی شبیه کوهی از سنگ خارا را به ساختمان داده است

Go to Top