همان‌طور که می‌دانید، اختلاف بین ازبیلت و نقشه‌های معماری در هر پروژه‌ای گریزناپذیر است. دستورالعمل صحیح در ساخت، اجرا و نظارت می تواند موجب شود که این اختلاف در محدوده‌ای قابل قبول (رواداری‌های مجاز) قرار گیرد. چالش اصلی این پروژه اختلاف زیاد در ازبیلت و نقشه‌های معماری بود. به عنوان مثال لبه‌های دال در طبقات مختلف تا ۳۰ سانتیمتر نسبت به یکدیگر و طبعا با نقشه‌های معماری اختلاف داشتند. یا حتی ارتفاع طبقات که در نقشه‌های معماری یکسان در نظر گرفته شده بود تا ۱۲ سانتیمتر تفاوت نشان می‌دادند، در بعضی طبقات نیز اختلاف تراز ارتفاعی داخل طبقه تا ۱۰ سانتیمتر مشاهده می‌شد. در این مقاله به شرحی از خدمات مهندسی و مشاوره تخصصی آلومینیوم شیشه تهران مشاور تخصصی نما در ایران میپردازیم. پیمانکار این پروژه نما ایده ویرا و تامین شیشه ان بر عهده شرکت ایمنی شرق بوده است.

خدمات مهندسی تخصصی نما در پروژه مارین

با در نظرگیری خطاهای موجود در پروژه طراحی نمای متقارن مورد نظر کارفرما به گونه‌ای که بتواند همه خطاها و عدم تطابق‌ها و عدم تقارن‌ها را پوشش دهد، چالش اصلی این پروژه محسوب می‌شد که این مهم یکی از خدمات شرکت آلومینیوم شیشه تهران به این پروژه بود.

با در نظر گرفتن همه چالش‌های عنوان شده رهآوردهای مثبت حضور آلومینیوم شیشه تهران در این پروژه فقط به حل این چالش‌ها خلاصه نشد. به عنوان مثال چند مورد از سودآوری‌های شرکت آلومینیوم شیشه برای کارفرما به شرح زیر می‌باشد:

مهندسی ارزش پوسته نما

با بهینه‌سازی طراحی دیتیل‌های اتصال نما به سازه، مساحت مفید فضای داخلی پروژه به میزان قابل توجهی افزایش یافت، بدون آنکه از حدود تعیین شده بنا تعدی شود و این افزایش متراژ بدون جریمه‌های شهرداری با سودآوری خالص برای کارفرمای محترم پروژه همراه بود. همچنین ترکیب مناسب دیتیل‌های زیرسازی کرتین‌وال و کامپوزیت توسط شرکت آلومینیوم شیشه و ارائه دیتیل مشترک منجر به کاهش حجم زیرسازی و در نتیجه کاهش حجم فولاد مصرفی و کاهش حجم کارهای عملیاتی، افزایش دقت و کاهش خطا در فصول مشترک، جلوگیری از خطاهای نقشه‌برداری و اجرایی و کاهش زمان ساخت و نصب شد.

تهیه مستندات کمیته نما

طرح ارائه شده نما با اصول و مبانی کمیته نما مغایرت‌هایی داشت که بعضا بسیار جدی می نمودند. به عنوان مثال سطح شیشه‌ها به میزان قابل توجهی زیادتر از حدود قابل قبول این کمیته بود. در ضمن واقع شدن این ساختمان در کنار مسیرهای تردد اصلی شهری و خطر ریزش نما در کنار موضوعات فنی دیگر گرفتن تایید کمیته را سخت‌تر می نمود که با حضور آلومینیوم شیشه و ارائه محاسبات و مدارک فنی معتبر در نهایت کمیته نما همان طرح مورد نظر معمار پروژه را تایید کرد.

نظارت بر اجرای نمای کرتین وال و نمای ورق کامپوزیت

حتی بهترین مهندسی‌ها بدون نظارت صحیح کیفیت مورد نظر را نخواهند داشت. خدمت دیگر شرکت آلومینیوم شیشه تهران در این پروژه ارائه خدمات از جنس نظارتی برای اجرای نما بود. وجود دو پیمانکار مستقل نما و فصل مشترک‌های زیاد این دو پیمانکار، تقدم و تاخرهای متعددی را در پروژه تعریف می‌کرد که نتیجه آن‌ها می توانست تاخیراتی در روند پیشرفت کار ایجاد نماید و به طبع آن کلیم پیمانکاران را نیز برای کارفرما به دنبال داشته باشد. مدیریت و نظارت آلومینیوم شیشه تهران روی اجرای نما این مسائل را به حداقل رساند.

| نمای شیشه | 2024

کاهش پرت با بهینه سازی مدول بندی

در قسمت مهندسی این پروژه با ارائه پیشنهادات و تغییرات کوچک بی آنکه طرح معماری پروژه دستخوش تغییر شود، میزان پرت مصالح مختلف و هزینه تولید کاهش چشمگیری پیدا کرد. به عنوان مثال به دلیل پیچیدگی طرح نما و وجود کروهای (Curve) متفاوت و متعدد در نما، ورق های با برش کرو حجم بزرگی از متریال ورق را تشکیل می دادند که به دلیل مدول‌بندی اولیه و عدم ارائه نقشه ساخت‌های مهندسی شده، میزان پرت مدول‌بندی اولیه بیش از ۴۰ درصد بود که این میزان بعد از تغییرات جزئی مدول بندی و تهیه نقشه‌های ساخت به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد. در قسمت متریال شیشه نیز با ارائه مشاوره فنی و متقاعد ساختن معمار پروژه به عدم نیاز به شیشه کرو و ایجاد حس مورد نظر معمار با یک مدول بندی مناسب، موافقت ایشان برای استفاده از شیشه‌های تخت حاصل شد. که علاوه بر کاهش هزینه‌های نورد پروفیل‌ها، تولید شیشه کرو و اجرای آن‌ها، در زمینه پرت مصالح شیشه هم از عدد ۴۰ درصد در مدول بندی اولیه به عدد ناچیز ۴ درصد رسید که کاهش هزینه قابل توجه دیگری برای کارفرما به دنبال داشت.

پیش ساحته سازی و ساخت صنعتی نما

پیش ساخته سازی به دلیل افزایش سرعت و کیفیت در ساخت و کاهش هزینه‌ها همواره مورد پسند کارفرمایان پروژه هاست. در این پروژه نیز این امر مورد توجه قرار گرفت و زیرسازی‌های فولادی به صورت کاملا پیش ساخته شابلون سازی شد. کدگذاری مناسب صورت گرفت و تمامی نمونه‌های ساخته شده توسط تیم نظارتی آلومینیوم شیشه کنترل گردید و بعد از تایید موارد نظارتی تولید انبوه انجام پذیرفت. در خصوص کرتین‌وال هم روند مشابهی در پیش گرفته شد. تمامی برش‌ها، سوراخ کاری‌ها، نصب لقمه‌ها‌، کدگذاری‌ها در نقشه‌های ساخت لحاظ شده و در کارخانه با بهترین دقت و کیفیت انجام پذیرفت. به صورتی که برشکاری و سوراخکاری در محل پروژه از عملیات اجرایی حذف شد.

پیش ساخته سازی در مهندسی نما

 

جهت اطلاعات بیشتر در زمینه کرتن‌وال می توانید مقاله نمای شیشه‌ای کرتین‌وال، ترموپانل و اکسپنددمش بزرگ بازار اطلس را مطالعه فرمائید.