بررسی جامع سیستم نمای کرتین وال با اتصال شیشه‌با درزگیر ساختار

 ( The Typology of the Structural Sealant Glazing Façade System)

سیستم نمای کرتین وال با اتصال شیشه‌با درزگیر ساختاری (دیوار شیشه‌ای نگهدارنده) که‌به‌طور معمول به‌عنوان دیوار شیشه‌ای شناخته‌می‌شود، قله‌ای در طراحی معماری مدرن به‌شمار می‌رود. این سیستم نه‌تنها جذابیت بصری ساختمان ها را افزایش می‌دهد، بلکه‌به‌استحکام سازه‌ای و بازده‌حرارتی آنها نیز کمک می‌کند. این مقاله‌با ارائه‌ی تصاویری دقیق، به‌بررسی تیپولوژی، پیکربندی هندسی و رویه‌های هماهنگی که‌برای اجرای موثر این سیستم نمای پیشرفته‌ضروری هستند، می‌پردازد و درک عمیقی از آن را به‌خواننده‌ارائه‌می‌دهد.

تیپولوژی سیستم نمای کرتین وال با اتصال شیشه‌با درزگیر ساختاری

پیکربندی هندسی، اجرایی و اتصال

سیستم دیوار شیشه‌ای، که‌نمادی از معماری معاصر است، با قاب باربر خود که‌معمولاً از آلومینیوم یا فولاد ساخته‌می‌شود، تعریف می‌گردد {کرتین وال}  این قاب قبل از حمل و نقل و نصب در محل، با دقت در محیط آزمایشگاه‌مونتاژ می‌شود. استفاده‌از پنل های دو جداره‌که‌توسط درزگیر سیلیکونی ساختاری به‌هم متصل شده‌اند، منجر به‌نمای یکپارچه‌و بدون پروفیل های خارجی قابل مشاهده‌می‌شود. این رویکرد نوآورانه‌در شکل ۱ به‌صورت بصری نشان داده‌شده‌است.

مولیون‌ها: ستون فقرات استحکام سازه‌ای

مولیون‌ها (mullion) عناصر عمودی باربر در سیستم نما هستند. این اجزا که‌با ساختار لوله‌ای چهار گوش با مقاطع یکنواخت مشخص می‌شوند، دارای بیرون زدگی های مرکزی روی لبه‌جلویی هستند. این بیرون زدگی ها حفره‌هایی را برای اتصال دهنده‌ها و واشرها {گسکت (gasket){ در خود جای داده‌و اتصال به‌پروفیل های فریم جانبی با استفاده‌از واشرهای مرکزی داخلی را تسهیل می‌کنند. این پیکربندی برای پایداری سیستم حیاتی است و در شکل ۲ و ۳ به‌تفصیل نشان داده‌شده‌است.

پروفیل های فریم که‌جزء جدایی ناپذیر طراحی سیستم هستند، دارای سطوح عمودی مجهز به‌کانکتورهای پلی آمید می‌باشند. این کانکتورها واشرهای قفل مرکزی را نگه‌می‌دارند و اتصال ایمن پنل های دو جداره‌را تضمین می‌کنند. هندسه‌های عرضی مولیون‌ها از پنل های خارجی پشتیبانی می‌کنند، همانطور که‌در شکل ۱۶ نشان داده‌شده‌است.

ترنزوم‌ها: تضمین کننده‌پایداری افقی

ترنزوم‌ها (transom) که‌عناصر افقی سیستم نما هستند، با یک پروفیل مرکزی دو تیغه‌به‌صورت بیرونی بیرون زده‌اند. این اجزا از پروفیل های فریم پشتیبانی کرده‌و اتصال واشرهای جانبی خارجی را تسهیل می‌کنند. ترنزوم‌ها همراه‌ با مولیون‌ها کار می‌کنند و یک سازه‌نگهدارنده ‌مستحکم و انعطاف پذیر برای واحدهای شیشه‌ای ایجاد می‌کنند. جزئیات سازه‌ای ترنزوم‌ها را می‌توان در شکل ۱۴ و ۱۵ مشاهده‌کرد.

هماهنگی عملکردی، سازنده‌و کاربردی

اتصالات گوشه ‌و مولیون‌ها

مولیون‌هایی که‌برای اتصالات گوشه‌طراحی شده‌اند، دارای بیرون زدگی هایی در اضلاع متعامد هستند که‌به‌مقاطع پروفیل لوله‌ای کشیده‌شده‌و حفره‌هایی را برای واشرهای مرکزی در خود جای می‌دهند. این تنظیم امکان اتصال بدون درز پروفیل های فریم داخل واشرهای داخلی را فراهم می‌کند و اتصالات زاویه‌دار با صفحه‌نما را در بر می‌گیرد. این طراحی برای ایجاد انتقال های صاف در گوشه‌ها ضروری است، همانطور که‌در شکل ۲۱ و ۲۲ نشان داده‌شده‌است.

ساخت و مونتاژ فریم

فرایند ساخت فریم شامل لنگر انداختن فریم به‌عرشه‌(deck) با استفاده ‌از پروفیل های لوله‌ای آینه‌ای {پروفیل لوله‌ای آینه‌ای (specular tubular profile){ است که‌از طریق بیرون زدگی های بال با هم درگیر می‌شوند {بیرون زدگی بال (wing projection){. درگیری گسکت‌های داخلی و خارجی با پروفیل های مقطع لوله‌ای فریم، تثبیت ایمن واحدهای دو جداره ‌را با استفاده ‌از درزگیر سیلیکونی ساختاری تضمین می‌کند. این روش جنبه‌های زیبایی شناختی و عملکردی سیستم نمای کرتین وال را بهبود می‌بخشد. روش های دقیق ساخت در شکل ۱۱ و ۱۲ نشان داده‌شده‌است.

پروفیل های ترنزوم

پروفیل های ترنزوم نقش محوری در پشتیبانی اتصالات و الحاقات افقی برای اجزای مختلف مانند پنجره‌های دوحالته‌و پنل های اسپندریل ایفا می‌کنند {پنجره‌دوحالته‌(tilt-and-turn window){ {پنل اسپندرال (spandrel panel){. پنل های اسپندرال از روکش داخلی و خارجی آلومینیومی‌به‌همراه ‌پنل های عایق حرارتی میانی تشکیل شده‌اند که‌به‌طور ایمن به ‌پروفیل های فریم بسته‌می‌شوند. این پیکربندی همانطور که‌در شکل ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ نشان داده‌شده‌است، بازده‌ حرارتی و پایداری سازه‌ای را تضمین می‌کند.

تصاویر و شکل ها: تجسم سیستم

شکل های زیر با ارائه‌توضیحات دقیق، اجزای کلیدی و نقش آنها را در سیستم نمای کرتین وال با اتصال شیشه‌با درزگیر ساختاری نشان می‌دهند:

شکل ۱: همراستایی (alignment) ماژول های نما را بدون پروفیل های خارجی نشان می‌دهد و بر قاب های نگهدارنده‌با درزگیر سیلیکونی ساختاری تأکید می‌کند.

 شکل ۲: نمایی کاملاً صاف از یک سیستم نمای کرتین وال را به‌تصویر می‌کشد که‌با درزهای سیلیکونی و واشرهای خارجی قاب بندی شده‌است و طراحی براق و مدرنی را که‌ با این سیستم قابل دستیابی است، برجسته‌می‌کند.

 شکل ۳: یک سیستم سقفی را نشان می‌دهد که‌دارای “ابر” روی صفحه‌سقف است و از پنل های محصور کننده ‌شیشه‌ای مثلثی استفاده‌می‌کند که‌به‌طور یکپارچه ‌با کل سازه‌ادغام می‌شوند.

 شکل ۱۱: اجرای مولیون‌ها را به‌صورت ترکیبی برای سیستم های نمای سازه‌ای، با تاکید بر نقش سازه‌ای آنها، شرح می‌دهد.

 شکل ۱۲: پیاده‌سازی یک سیستم نمای سازه‌ای “فریم” را با ماژول های پیش ساخته‌نشان می‌دهد که‌بر کارایی و دقت قطعات پیش ساخته‌تأکید می‌کند {ماژول پیش ساخته‌(prefabrication module){.

 شکل ۱۴: کاربرد سیستم “فریم” سازه‌ای را با در نظر گرفتن انواع واشرها و تکیه‌گاه‌های ضروری برای یکپارچگی سیستم نشان می‌دهد {تکیه‌گاه‌(support){.

 شکل ۱۵: ساخت یک سیستم نمای سازه‌ای را با استفاده‌از مولیون‌های مقطع “I” یا “T” نشان می‌دهد که‌ارزش بالای  طراحی و کاربرد را نشان می‌دهد.

 شکل ۱۶: پروفیل های فریم و ترنزوم را که‌برای یک سیستم نمای سازه‌ای طراحی شده‌اند، با تمرکز بر جنبه‌های هندسی و عملکردی آنها ارائه‌می‌دهد.

 شکل ۱۷: روش های اتصال بین پروفیل های فریم و پروفیل های دو جداره‌را نشان می‌دهد که‌اتصالی ایمن و بادوام را تضمین می‌کند.

 شکل ۱۸: پروفیل های ترنزوم را نشان می‌دهد که‌از پروفیل های فریم بالایی و واشرهای میانی پشتیبانی می‌کنند و نقش آنها را در پایداری افقی برجسته‌می‌کند.

 شکل ۱۹: جایگذاری بازشو (opening) را در سیستم سازه‌ای نشان می‌دهد و قابلیت تطبیق پذیری طراحی را برای عناصر عملکردی مختلف نشان می‌دهد.

شکل ۲۱: مونتاژ اتصالات گوشه‌ای را با استفاده‌از انواع ترکیبی مولیون‌ها (mullion) شرح می‌دهد و انتقالات صاف و پیوستگی سازه‌ای را تضمین می‌کند.

 شکل ۲۲: اجرای اتصالات گوشه‌ای با پین های خطی، ورق فلزی شکل دار و واشر بلو مرکزی را نشان می‌دهد و دقت فنی مورد نیاز برای این اتصالات را برجسته‌می‌کند {واشر بلو (bellows gasket){.

نتیجه‌گیری

سیستم نمای کرتین وال با اتصال شیشه‌با درزگیر ساختاری نمونه‌ای از هم آمیختگی ظرافت زیبایی شناختی و استحکام سازه‌ای در معماری مدرن است. با طراحی دقیق و ساخت حساب شده، این سیستم نه‌تنها نمای بیرونی جذاب را ارائه‌می‌دهد، بلکه‌کارایی و عملکرد حرارتی را نیز بهبود می‌بخشد. پیکربندی های هندسی، اجرایی و اتصالی جزئیات اجزای قاب بندی، همراه‌با روش های هماهنگی عملکردی و کاربردی، پیاده‌سازی موفق این سیستم نمای پیشرفته‌را تضمین می‌کند. بررسی جامع ارائه‌شده‌در این مقاله، با پشتیبانی از تصاویر جزئیات، درک عمیقی از سیستم نمای کرتین وال با اتصال شیشه‌با درزگیر ساختاری ارائه‌می‌دهد. این دانش برای معماران، مهندسان و متخصصان ساخت و ساز که‌به‌دنبال استفاده‌از مزایای این راه‌حل معماری پیشرفته‌در پروژه‌های خود هستند، ضروری است.

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 1

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 2

3

شکل 3

4

شکل 4

5

شکل 5

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 6

 

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 7

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 8

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 9

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 10

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 11

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 12

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 13

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 14

15

شکل 15

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 16

17

شکل 17

18

شکل 18

19

شکل 19

20

شکل 20

21

شکل 21

22

شکل 22

alignment, deck, gasket, mullion, opening, prefabrication module, spandrel, support, transom, اتصالات گوشه‌, پروفیل‌, پنل, پنل اسپندرال, پیکربندی هندسی, ترنزوم‌, تیپولوژی, درزگیر, ساخت فریم, سیستم نما, سیلیکونی, شیشه, عرشه‌, فریم, کرتین وال, گسکت, معماری مدرن, مولیون‌, مونتاژ, واشر | سیستم نمای کرتین وال | 2024

شکل 23

24

شکل 24