امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دتایل زیر طراحی یک دتایل یونیتاز را به صورت 3 بعدی نمایش میدهد . این دتایل دارای شیشه و کرتین وال بوده و سایر قسمت های آن توسط ترموپانل و مصالح عایق پوشیده شده است . طراحی معماری، طراحی فنی ، شبیه سازی های مهندسی و محاسبات سازه ای این طرح تماماً توسط مجموعه آلومینیوم شیشه تهران طراحی و در اختیار شما کاربر گرامی قرار گرفته است .