کرتین‌‌وال و GFRC برج‌های سیتی‌سنتر اصفهان

اطلاعات پروژه

  • تاریخ ساخت و ساز

    1397

  • موضوع

    مشاور تخصصی نما, منتخب پروژه ها

  • کاربری

    تجاری تفریحی

ورود دیر هنگام مشاور تخصصی نما

با وجود لزوم همراهی تیم مشاور تخصصی نما از فاز طراحی اولیه، در این پروژه پس از گذشت ۱۸ ماه از شروع اجرای نمای بخش برج‌های سیتی‌سنتر اصفهان توسط پیمانکاران مختلف و تاخیر‌ ها در بخش مهندسی نما به دلیل تخصصی بودن مباحث، کارفرما به درستی نیاز را به یک مشاور نما جهت نظارت بر روند مهندسی و اجرا نمای کرتین‌‌وال و GFRC حس نمود و به این ترتیب آلومینیوم شیشه تهران با قرارداد نظارت عالیه بر مهندسی و اجرای پیمانکاران نما به این پروژه وارد شد.

نمای کرتین‌‌وال

پس از بررسی مفروضات اولیه پیمانکار و بررسی نقشه‌ها و محاسبات ارائه شده متوجه مواردی مثل سایز غیر بهینه مولیون‌ها، مدولبندی و عملیات بسیار فشرده در بحث مهندسی شدیم که متاسفانه به دلیل پیشرفت قسمتی از کار امکان تصحیح بعضی از آن‌ها وجود نداشت. مدولبندی منتج به پرت زیاد شیشه‌ها و به تبع آن افزایش هزینه و همچنین کاهش دید از داخل به دلیل سایز بزرگ مولیون‌ها و فواصل کم آن‌ها شده بود. قطعا اگر حضور مشاور در این سیستم در زمان مناسب خود اتفاق افتاده بود بسیاری از این مسائل قبل از شروع اجرای نما با بهینه‌ترین حالت حل می‌شد.

در زمینه اجرا نیز به دلیل روش اجرایی سنتی و کم دقت به صورت دستی و عدم استفاده از دوربین نقشه‌برداری جهت جانمایی دستک‌های کرتین‌ وال دهانه‌ها از حالت تیپ شده خارج شده و منجر به ایجاد ابعاد و تیپ‌های مختلف جهت سفارش شیشه شده بود. تیپ بندی زیاد باعث مشکلاتی در زمینه تامین، حمل و نقل، کنترل متریال و نصب می گردد که هزینه‌های پنهانی مثل افزایش زمان اجرا به پیمانکار و کارفرما تحمیل می‌کند.

بنابراین تا آن جا که امکان داشت با ارائه تذکرات لازم در زمینه مهندسی و ارائه پیشنهادات جهت اجرای دقیق تر به پیمانکار در جهت پیشبرد صحیح مسیر باقیمانده یاری رساندیم.

citycenter tower2 کرتین‌‌وال و GFRC برج‌های سیتی‌سنتر اصفهان

نمای GFRC

در بخش GRC پروژه مدارک مهندسی پیمانکار ( شرکت محترم دیسمان ) در چند مرحله رفت و برگشت اسناد مورد بررسی، اصلاح و تکمیل قرار گرفت. همچنین برای تایید ساخت و نصب قطعات چک لیست‌هایی مطابق با مشخصات پروژه تهیه و ارائه شد تا مبنای بازرسی ناظر مهندسی کارفرما در کارگاه ساخت و هنگام نصب در پروژه قرار گیرد. به علاوه با بازدید‌های دوره‌ای از کارخانه و کارگاه، پنل‌های ساخته شده توسط تیم نظارتی آلومینیوم شیشه مورد بررسی قرار می‌گرفت تا در صورت مشاهده مغایرت ظاهری یا کیفیت با نقشه و مشخصات تایید شده با تهیه چک‌لیست‌های کنترلی آن موارد نیز بررسی گردد تا از بروز دوباره آن مغایرت در قطعات بعدی جلوگیری شود.

پنل های GFRC سیتی سنتر اصفهان

طراحی سازه های خاص

از جمله خدمات دیگر ما در پروژه سیتی سنتر طراحی سازه‌های خاص برای زیرسازی نمای شیشه‌ای بود، مانند سازه‌های وید دو طراف آسانسور هتل سیتی‌سنتر، سازه‌هایی که باید در طبقات بالایی برج طراحی می شدند تا زیرسازی کرتین‌‌وال را تشکیل دهند. این سازه‌ها قبلا توسط پیمانکار به شکل نامطلوبی طراحی شده بود و دارای خطاهایی چه در زمینه معماری و چه در زمینه سازه‌ای بود. این خطاها توسط تیم مهندسی آلومینیوم شیشه اصلاح و باز طراحی شد و در قالب الحاقیه جداگانه‌ای این سازه‌ها با ظریف‌ترین عضوهای ممکن و رعایت اصول معماری در حال طراحی است.

نمای پروژه سیتی سنتر اصفهان