نخستین سمینار تخصصی نما ساختمان با رویکرد بررسی الزامات طراحی و فنی مصالح متداول و تکنولوژیهای جدید پوسته های نما در هتل پردیسان مشهد توسط نظام مهندسی خراسان برگزار میگردد.

مهندس محمد مادرشاهی مدیر عامل مجموعه آلومینیوم شیشه تهران  و سه نفر از مدیران واحد تحقیق و توسعه، انرژی و پروژه آلوم گلس نیز در این سمینار ارائه خواهند داشت که در خصوص سیستم های نما و روش نوین در نمای ساختمان ، مشخصات مکانیکی و حرارتی و اپتیکی شیشه و متریال GFRC خواهد بود . شایان ذکر است این دوره دارای امتیاز جهت تمدید آموزشی پروانه اشتغال جهت رشته های معماری و عمران خواهد بود.

مهندس صالحی در مورد پوسته های GFRC ، خانم اقاسی زاده در مورد نحوه محاسبه ساختار شیشه نما و اقای مهندس مادرشاهی در مورد پوسته های اسپایدر و اقای مهندس هاشمی در باره پوسته های کرتین وال یونیتایز صحبت خواهند کرد.

تاریخ برگزاری : ۵ اسفند ۱۳۹۶ – ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶

محل برگزاری : هتل پردیسان

سمینار معرفی انواع نما