با افتخار اعلام میکنیم آلومینیوم شیشه تهران به عنوان مشاور تخصصی پوسته نما وظیفه کنترل مهندسی و نظارت پوسته های نما و سقف پروژه خانه مدرن انتخاب ( GRC ) شده است. نظارت بر اجرای پروژه خانه مدرن پاسارگاد- آلومینیوم شیشه تهران   این پروژه متشکل از اسکای لایت های ETFE (شرکت دیبا) و پوسته های سالید GRC  و بتن سبک می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر در مورد پوسته GFRC خانه مدرن پاسارگاد به بخش مهندسی نما – پروژه ها مراجعه فرمایید.