نرم افزار Autodesk CFD simulation از نرم افزار های شبیه سازی سیالات میباشد که برای شبیه سازی های جریان های سیال مانند آب و باد کاربرد های بسیار زیادی دارد . این نرم افزار در حوزه مهندسی نما  جز نرم افزار های مفید بوده و جهت محاسبات تونل باد و جریان های هوا مورد استفاده قرار میگیرد .

 این ابزار مهندسی با استفاده از الگوریتم های آماده و ساده سازی شده توانسته محبوبیت خوبی را میان کاربران خود ایجاد کند و جز محصولات معتبر شرکت اتودسک میباشد. باید دقت کنید اینگونه ابزارها نیاز به درک دقیقی از فیزیک ساختمان و تجربه عملی از عملکردهای پوسته نما در واکنش به تهویه هوای گرم دارند و نمیتوان به راحتی مدل دقیقی از انچه میگذرد تهیه نمود مگر بصورت جامع یک مدل بزرگ با در نظر گرفتن همه عوامل دخیل ایجاد نمود.

دانلود از اینجا