یک مرور کلی

مهندسی نما نقش حیاتی در تضمین ایمنی در برابر آتش نماها در ساختمان‌های بلند مرتبه دارد. با افزایش پیچیدگی نمای ساختمان‌ها، نیاز به مهندسان نما به عنوان متخصصانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، بیشتر از همیشه احساس می‌شود. مهندسان نما مسئول طراحی، آزمایش و پیاده‌سازی اقدامات ایمنی در برابر آتش هستند تا در صورت بروز اضطراری، از گسترش آتش جلوگیری کنند.

یکی از چالش‌های اصلی در مهندسی نما اطمینان از این است که مواد به کار رفته در نما ضد آتش باشند و به گسترش آتش کمک نکنند. مهندسان نما باید با دقت موادی را انتخاب کنند که استانداردهای ایمنی در برابر آتش را برآورده کنند و اطمینان حاصل کنند که این مواد به درستی نصب شده‌اند تا از وجود شکاف‌ها یا نقاط آسیب‌پذیر دیگر که می‌توانند به گسترش آتش کمک کنند، جلوگیری شود. آن‌ها باید تأثیر آتش بر پایداری ساختاری ساختمان را نیز در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که نما می‌تواند در برابر حرارت و فشار ناشی از آتش مقاومت کند.

علاوه بر انتخاب و نصب مواد مقاوم در برابر آتش، مهندسان نما باید سیستم‌های ایمنی آتش را نیز طراحی کنند که بتوانند آتش‌سوزی‌ها را به سرعت تشخیص دهند و مهار کنند. این شامل نصب آژیرهای آتش، سیستم‌های اسپرینکلر و سایر تدابیر ایمنی است که می‌توانند به جلوگیری از گسترش آتش کمک کنند و از ساکنین ساختمان در صورت بروز اضطراری محافظت کنند. با همکاری نزدیک با معماران، سازندگان و کارشناسان ایمنی آتش، مهندسان نما می‌توانند به تضمین امنیت و ایمنی برای ساکنین ساختمان‌های

بلند مرتبه کمک کرده و اطمینان حاصل کنند که این ساختمان‌ها بالاترین استانداردهای ایمنی در برابر آتش را دارا هستند.

مبانی مهندسی نما در ایمنی آتش

نقش نماها در دینامیک آتش

نماها نقش حیاتی در دینامیک آتش درون یک ساختمان دارند. آن‌ها می‌توانند آتش را محدود کنند یا به گسترش آن کمک کنند، بسته به طراحی و مواد به کار رفته در آن‌ها. نماها معمولاً اولین خط دفاع در برابر آتش‌سوزی‌های خارجی هستند و بنابراین، عملکرد آن‌ها در آتش برای استراتژی کلی ایمنی آتش ساختمان ضروری است.

طراحی نماها باید بارهای آتش احتمالی که ممکن است نما در معرض آن قرار گیرد و همچنین بارهای آتشی که ممکن است توسط خود نما ایجاد شود را در نظر بگیرد. این نیازمند درک دقیق از ویژگی‌های بار آتش مواد به کار رفته در نما و منابع احتمالی اشتعال است.

عملکرد آتش مواد نما

عملکرد آتش مواد نما یک ملاحظه حیاتی در طراحی نماها برای ایمنی آتش است. مواد نما می‌توانند به مواد قابل اشتعال و غیر قابل اشتعال تقسیم شوند. مواد قابل اشتعال، مانند چوب، ممکن است به گسترش آتش کمک کنند و باید در مناطق پرخطر از آن‌ها اجتناب شود. مواد غیر قابل اشتعال، مانند فولاد و بتن، در مناطقی که ایمنی در برابر آتش مورد نظر است، ترجیح داده می‌شوند.

علاوه بر قابلیت اشتعال، سایر عواملی که بر عملکرد آتش مواد نما تأثیر می‌گذارند شامل رسانایی حرارتی، ظرفیت حرارتی و قابلیت تابش است. این عوامل تعیین می‌کنند که ماده چگونه به مواجهه با آتش پاسخ می‌دهد، از جمله اینکه چقدر سریع گرم می‌شود، چقدر حرارت را نگه می‌دارد و چقدر حرارت را تابش می‌کند.

برای اطمینان از اینکه مواد نما استانداردهای لازم ایمنی در برابر آتش را برآورده می‌کنند، مهندسان نما باید اقدامات مختلف حفاظت در برابر آتش را در نظر بگیرند، مانند پوشش‌های مقاوم در برابر آتش، موانع آتش و مانع‌های آتش. این اقدامات می‌توانند به جلوگیری از گسترش آتش از طریق نما کمک کنند و ساکنان ساختمان را از اثرات مضر آتش محافظت کنند.

در پایان، مهندسی نما نقش حیاتی در ایمنی آتش ساختمان‌ها دارد. با در نظر گرفتن عملکرد آتش مواد نما و بارهای آتش احتمالی که نما ممکن است در معرض آن قرار گیرد، مهندسان نما می‌توانند نماهایی طراحی کنند که آتش را محدود کرده و از ساکنان ساختمان در برابر آسیب محافظت کنند.

ملاحظات طراحی برای ایمنی در برابر آتش

طراحی مبتنی بر عملکرد

طراحی مبتنی بر عملکرد رویکردی است که شامل ارزیابی عملکرد نما در هنگام وقوع آتش می‌شود. این رویکرد بر این پیش‌فرض استوار است که طراحی نما باید قادر به تحمل اثرات آتش باشد و از گسترش آن به دیگر بخش‌های ساختمان جلوگیری کند. طراحی همچنین باید راه‌های امن خروج برای ساکنان در صورت وقوع آتش را فراهم آورد.

برای دستیابی به این هدف، مهندسان نما عوامل مختلفی از جمله نوع مواد استفاده شده در نما، موقعیت مکانی ساختمان و تعداد انتظاری اشغال را در نظر می‌گیرند. آنها همچنین مقاومت در برابر آتش مواد استفاده شده در نما و توانایی آنها در تحمل اثرات حرارت و شعله‌ها را ارزیابی می‌کنند.

ادغام اقدامات ایمنی در برابر آتش

علاوه بر طراحی مبتنی بر عملکرد، مهندسان نما اقدامات ایمنی در برابر آتش را نیز در طراحی نما ادغام می‌کنند. این اقدامات شامل نصب مواد مقاوم در برابر آتش، استفاده از پوشش‌های ضد حریق و ادغام سیستم‌های اطفاء حریق می‌شود.

مهندسان نما همچنین طراحی معماری ساختمان را هنگام ادغام اقدامات ایمنی در برابر آتش در نظر می‌گیرند. آنها اطمینان حاصل می‌کنند که طراحی نما زیبایی کلی ساختمان را به خطر نیندازد در حالی که همچنان از حفاظت کافی در برابر آتش برخوردار باشد.

در کل، نقش مهندسی نما در ایمنی در برابر آتش برای تأمین امنیت ساکنان و حفاظت از ساختمان در هنگام وقوع آتش حیاتی است. با در نظر گرفتن طراحی مبتنی بر عملکرد و ادغام اقدامات ایمنی در برابر آتش، مهندسان نما می‌توانند نماهایی طراحی کنند که هم عملکردی و هم زیبا باشند در حالی که همچنان از حفاظت کافی در برابر آتش برخوردار باشند.

آزمایشات آتش و تحقیقات تجربی

آزمایشات آتش و تحقیقات تجربی برای تعیین ایمنی در برابر آتش نماها ضروری است. آزمایشگاه‌ها و استانداردها برای ارزیابی عملکرد مواد و اجزای ساختمانی در شرایط آتش استفاده می‌شوند. Eurocode 1 رهنمودهایی برای طراحی آتش ساختمان‌ها ارائه می‌دهد، در حالی که استاندارد EN 1364-3 مقاومت در برابر آتش نماها را مشخص می‌کند.

آزمایشگاهی آزمایش و استانداردها

آزمایشات آزمایشگاهی برای تعیین عملکرد آتش مواد و اجزای ساختمانی ضروری است. آزمایش‌ها تحت شرایط کنترل شده انجام می‌شوند و نتایج برای ارزیابی مقاومت در برابر آتش مواد استفاده می‌شود. Eurocode 1 رهنمودهایی برای طراحی آتش ساختمان‌ها، از جمله مقاومت در برابر آتش نماها، ارائه می‌دهد. این کد مقاومت در برابر آتش مورد نیاز برای انواع مختلف ساختمان‌ها و عناصر ساختمانی را مشخص می‌کند.

استاندارد EN 1364-3 مقاومت در برابر آتش نماها را مشخص می‌کند. این استاندارد چارچوبی برای آزمایش عملکرد آتش نماها در شرایط آتش مختلف فراهم می‌کند. استاندارد روش‌های آزمایش، تجهیزات و رویه‌ها برای انجام آزمایش‌ها را مشخص می‌کند. آزمایش‌ها بر روی نماهای مقیاس کامل انجام می‌شود و نتایج برای ارزیابی مقاومت در برابر آتش نماها استفاده می‌شود.

آزمایش عملکرد آتش و گواهینامه

آزمایش عملکرد آتش و گواهینامه برای تضمین ایمنی در برابر آتش نماها ضروری است. آزمایش‌ها برای ارزیابی مقاومت در برابر آتش مواد و اجزای ساختمانی انجام می‌شود. آزمایش‌ها تحت شرایط کنترل شده انجام شده و نتایج برای ارزیابی مقاومت در برابر آتش مواد استفاده می‌شود.

گواهینامه فرآیندی برای تأیید این است که مواد و اجزای ساختمانی استانداردهای مقاومت در برابر آتش مورد نیاز را برآورده می‌کنند. فرآیند گواهینامه شامل آزمایش مواد و اجزا تحت شرایط کنترل شده و تأیید اینکه آنها استانداردهای مورد نیاز را برآورده می‌کنند، می‌باشد. فرآیند گواهینامه اطمینان را به مالکان ساختمان و ساکنان می‌دهد که مواد و اجزا ایمن بوده و استانداردهای مقاومت در برابر آتش مورد نیاز را برآورده می‌کنند.

در نتیجه، آزمایشات آتش و تحقیقات تجربی برای تعیین ایمنی در برابر آتش نماها ضروری است. استانداردهای Eurocode 1 و EN 1364-3 رهنمودهایی برای طراحی آتش ساختمان‌ها و مقاومت در برابر آتش نماها ارائه می‌دهند. آزمایش‌های آزمایشگاهی و گواهینامه برای تضمین ایمنی مواد و اجزای ساختمانی ضروری است.

چارچوب نظارتی و آیین نامه ها  و انطباق با انها

مقررات و کدهای بین‌المللی ایمنی نما

چارچوب نظارتی برای نماهای ساختمانی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. با این حال، مقررات و کدهای بین‌المللی وجود دارد که دستورالعمل‌هایی برای ایمنی آتش نماها ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، یوروکد 9 یک استاندارد اروپایی است که راهنمایی‌هایی در طراحی سازه‌های آلومینیومی ارائه می‌دهد و شامل مقررات ایمنی آتش است.

علاوه بر این، کد ساختمان بین‌المللی (IBC) و انجمن ملی حفاظت در برابر آتش (NFPA) دستورالعمل‌هایی برای ایمنی آتش در نماهای ساختمانی ارائه می‌دهند. IBC شامل مقرراتی برای مقاومت در برابر آتش و انتشار آتش است، در حالی که NFPA دستورالعمل‌هایی برای ایمنی آتش در نماهای ساختمانی ارائه می‌دهد.

انطباق با اصول ایمنی آتش

انطباق با اصول ایمنی آتش برای تضمین ایمنی ساکنین ساختمان و جلوگیری از گسترش آتش ضروری است. اصول ایمنی آتش شامل مقاومت در برابر آتش، انتشار آتش و کنترل دود است.

نماهای ساختمان باید طراحی شوند تا در برابر آتش مقاومت کنند و از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری کنند. این امر از طریق استفاده از مواد مقاوم در برابر آتش و نصب موانع آتش قابل دستیابی است.

آتش‌سوزی برج گرنفل در سال 2017 اهمیت انطباق با اصول ایمنی آتش را نشان داد. پوشش استفاده شده در ساختمان ضد آتش نبود و اجازه داد آتش به سرعت گسترش یابد، که منجر به از دست دادن 72 زندگی شد.

بنابراین، انطباق با اصول ایمنی آتش برای تضمین ایمنی ساکنین ساختمان و جلوگیری از گسترش آتش در نماهای ساختمانی حیاتی است.

ایمنی آتش در فناوری نما

مهندسی نما نقش حیاتی در تضمین ایمنی آتش در ساختمان‌ها دارد. با استفاده فزاینده از فناوری و سیستم‌های نوآورانه، نقش مهندسی نما در ایمنی آتش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این بخش برخی از آخرین نوآوری‌ها در نماهای مقاوم در برابر آتش و سیستم‌های نمای سازگار را بررسی می‌کند.

نوآوری‌ها در نماهای مقاوم در برابر آتش

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌ها در نماهای مقاوم در برابر آتش استفاده از سیستم‌های عایق حرارتی خارجی مرکب (ETICS) است. این سیستم‌ها طراحی شده‌اند تا عایق حرارتی به ساختمان‌ها ارائه دهند و در عین حال مقاومت عالی در برابر آتش را ارائه دهند. سیستم‌های ETICS شامل چندین لایه مواد، از جمله عایق، چسب و پوشش ضد آتش است. این لایه‌ها با هم کار می‌کنند تا مانعی در برابر آتش ایجاد کنند و از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری کنند.

نوآوری دیگر در نماهای مقاوم در برابر آتش استفاده از پوشش‌های انبساطی است. این پوشش‌ها طراحی شده‌اند تا هنگام قرار گرفتن در معرض حرارت منبسط شوند و لایه ضخیمی را تشکیل دهند که ساختمان را از آتش عایق می‌کند. پوشش‌های انبساطی اغلب به همراه سایر مواد مقاوم در برابر آتش استفاده می‌شوند تا لایه اضافی حفاظتی ارائه دهند.

سیستم‌های نمای سازگار

سیستم‌های نمای سازگار نوآوری دیگری در فناوری نما است که می‌تواند ایمنی آتش را بهبود بخشد. این سیستم‌ها طراحی شده‌اند تا به تغییرات محیطی، مانند تغییرات دما یا سرعت باد، پاسخ دهند. نماهای سازگار می‌توانند ویژگی‌های خود را تنظیم کنند تا کارایی انرژی را بهینه کرده و ایمنی آتش را بهبود بخشند.

شبکه نماهای سازگار گروه تحقیقاتی است که در حال کار بر روی توسعه سیستم‌های نمای جدید سازگار است. این شبکه بر روی توسعه سیستم‌هایی متمرکز است که می‌توانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند و در عین حال مقاومت عالی در برابر آتش را ارائه دهند. برخی از فناوری‌هایی که توسط این شبکه توسعه یافته‌اند شامل سیستم‌های سایه‌بان سازگار و سیستم‌های عایق پویا است.

در نتیجه، نقش مهندسی نما در ایمنی آتش حیاتی است. با استفاده فزاینده از فناوری و سیستم‌های نوآورانه، مهندسی نما اهمیت بیشتری پیدا کرده است. نوآوری‌هایی مانند سیستم‌های ETICS و پوشش‌های انبساطی به بهبود مقاومت در برابر آتش در ساختمان‌ها کمک می‌کنند، در حالی که سیستم‌های نمای سازگار راه‌های جدیدی برای بهینه‌سازی کارایی انرژی و بهبود ایمنی آتش فراهم می‌کنند.

خطرات آتش و اقدامات حفاظتی

هنگامی که صحبت از نماهای ساختمانی می‌شود، یکی از نگرانی‌های بزرگ ایمنی آتش است. مهندسی نما نقش حیاتی در تضمین اینکه نمای ساختمان طراحی شده باشد تا در برابر آتش مقاوم باشد و از گسترش آتش جلوگیری کند، دارد. این بخش خطرات آتش مرتبط با نماها و اقدامات حفاظتی که می‌توان برای کاهش خطر آتش انجام داد، را بحث می‌کند.

درک اشتعال‌پذیری و گسترش شعله

یکی از خطرات اصلی آتش نماهای ساختمانی، مواد اشتعال‌پذیر است. مواد اشتعال‌پذیر می‌توانند آتش را به سرعت روشن کرده و گسترش دهند، خطر آسیب و خسارت به اموال را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، گسترش شعله می‌تواند توسط باد تسریع شود که می‌تواند باعث شود آتش به سرعت در سراسر نما گسترش یابد.

برای کاهش خطر آتش، استفاده از مواد غیر اشتعال‌پذیر در نمای ساختمان ضروری است. مواد غیر اشتعال‌پذیر موادی هستند که اشتعال نمی‌گیرند یا به گسترش آتش کمک نمی‌کنند. نمونه‌هایی از مواد غیر اشتعال‌پذیر شامل شیشه، فلز و سنگ است.

دود بند و حریق بند و سیستم‌های مانع گستری آتش

یکی دیگر از اقدامات حفاظتی که می‌توان برای کاهش خطر آتش انجام داد، نصب حریق بند و سیستم‌های مانع است. فایر استاپ ها  موادی هستند که برای مهر و موم کردن شکاف‌ها و درزها در نمای ساختمان استفاده می‌شوند و از گسترش آتش و دود جلوگیری می‌کنند. دود بند ها، از سوی دیگر، طراحی شده‌اند تا از گسترش آتش بین بخش‌های مختلف ساختمان جلوگیری کنند.

توقف‌های آتش و سیستم‌های مانع می‌توانند از انواع مواد، از جمله مهر و موم‌های مقاوم در برابر آتش، پوشش‌های انبساطی و عایق‌های مقاوم در برابر آتش ساخته شوند. این مواد می‌توانند به حفظ آتش و جلوگیری از گسترش آن به سایر قسمت‌های ساختمان کمک کنند.

در نتیجه، ایمنی آتش یک ملاحظه حیاتی در مهندسی نمای ساختمان است. با استفاده از مواد غیر اشتعال‌پذیر و نصب توقف‌های آتش و سیستم‌های مانع، خطر آتش می‌تواند کاهش یابد و هم افراد و هم اموال محافظت شوند.

تجزیه و تحلیل آتش‌سوزی برج گرنفل و سایر آتش‌سوزی‌های نما

آتش‌سوزی‌های نما برای سال‌های زیادی یک نگرانی بزرگ در صنعت ساخت و ساز بوده‌اند. آتش‌سوزی برج گرنفل در سال 2017، که منجر به از دست دادن 72 زندگی شد، نمونه‌ای دردناک از خطرات ناشی از سیستم‌های نمای اشتعال‌پذیر بود. تحقیقات در مورد آتش‌سوزی برج گرنفل نشان داد که سیستم پوشش خارجی استفاده شده در ساختمان عامل اصلی گسترش سریع آتش بود. سیستم پوشش استفاده شده در ساختمان نوعی پانل مرکب آلومینیومی (ACP) بود که دارای هسته پلی‌اتیلن (PE) بود. هسته PE بسیار اشتعال‌پذیر است ومیتواند به سرعت گسترش یابد.

آتش‌سوزی برج گرنفل باعث تمرکز دوباره بر ایمنی نما در برابر آتش شده است. دولت‌ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان مقررات و دستورالعمل‌های جدیدی را برای بهبود ایمنی نماها اجرا کرده‌اند. درس‌هایی که از آتش‌سوزی برج گرنفل آموخته شده‌اند همچنین منجر به تغییر در رویکردهای مهندسی نما شده است.

تأثیر مهندسی نما بر ایمنی در برابر آتش

مهندسی نما نقش حیاتی در تأمین ایمنی نماها در برابر آتش دارد. طراحی نماها باید پتانسیل گسترش آتش و تأثیر آتش بر نما را در نظر بگیرد. مهندسی نما می‌تواند با گنجاندن مواد ضد آتش در طراحی نما، خطر آتش‌سوزی را کاهش دهد.

یک نمونه از این موارد استفاده از شیشه‌های ضد آتش در طراحی نماها است. شیشه‌های ضد آتش طراحی شده‌اند تا دماهای بالا را تحمل کنند و می‌توانند به جلوگیری از گسترش آتش کمک کنند. نمونه دیگر استفاده از پوشش‌های ضد آتش بر روی بیرون ساختمان‌ها است. این پوشش‌ها می‌توانند با کاهش سرعت احتراق، به جلوگیری از گسترش آتش کمک کنند.

علاوه بر استفاده از مواد ضد آتش، مهندسی نما نیز می‌تواند با گنجاندن سیستم‌های ایمنی آتش در طراحی، به بهبود ایمنی نماها کمک کند. این سیستم‌ها می‌توانند شامل آلارم‌های آتش، سیستم‌های اسپرینکلر و سیستم‌های تخلیه دود باشند.

در مجموع، نقش مهندسی نما در ایمنی آتش بسیار حیاتی است. با گنجاندن مواد ضد آتش و سیستم‌های ایمنی آتش در طراحی نماها، مهندسان نما می‌توانند به کاهش خطر آتش و بهبود ایمنی ساختمان‌ها کمک کنند.

جهت‌گیری‌های آینده در مهندسی ایمنی آتش نما

آینده مهندسی ایمنی آتش نما بر بهبود مقاومت در برابر آتش و عملکرد نماهای ساختمانی متمرکز است. مهندسی ایمنی آتش (FSE) یک رشته چند تخصصی است که طراحی، ساخت و نگهداری ساختمان‌ها را به منظور حفاظت از آن‌ها در برابر خطرات آتش در بر می‌گیرد. دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و تحلیل المان محدود (FEA) دو ابزار مهم در FSE هستند.

CFD برای شبیه‌سازی رفتار آتش و دود در یک ساختمان استفاده می‌شود. این می‌تواند برای پیش‌بینی گسترش آتش و دود، دمای آتش و اثربخشی سیستم‌های خاموش کننده آتش استفاده شود. FEA برای شبیه‌سازی رفتار سازه‌ای اجزای ساختمان تحت شرایط آتش استفاده می‌شود. این می‌تواند برای پیش‌بینی رفتار نماهای ساختمان تحت شرایط آتش، از جمله تغییر شکل و شکست مواد، استفاده شود.

آینده مهندسی ایمنی آتش نما به ادغام CFD و FEA با سایر رشته‌ها، مانند علم و مهندسی مواد، برای توسعه مواد و سیستم‌های جدید که مقاومت بیشتری در برابر آتش دارند، متمرکز است. این شامل توسعه مواد جدید ضد آتش، مانند پوشش‌های ضد آتش، و ادغام مواد موجود، مانند شیشه و فلز، در سیستم‌های ضد آتش خواهد بود.

یکی دیگر از زمینه‌های تحقیقات آینده توسعه کدهای و استانداردهای جدید ایمنی آتش است. این کدها و استانداردها بر اساس آخرین تحقیقات در FSE تنظیم شده و طراحی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که ساختمان‌ها از خطرات آتش ایمن هستند. آنها همچنین طراحی شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که ساختمان‌ها به گونه‌ای ساخته و نگهداری می‌شوند که خطر آتش به حداقل برسد.

در نتیجه، آینده مهندسی ایمنی آتش نما بر بهبود مقاومت در برابر آتش و عملکرد نماهای ساختمانی متمرکز است. این شامل ادغام CFD و FEA با سایر رشته‌ها، توسعه مواد و سیستم‌های جدید ضد آتش و توسعه کدهای و استانداردهای جدید ایمنی آتش خواهد بود.

وضعیت کنونی در ایران در مورد ایمنی آتش نما

در سال‌های اخیر، ایران شاهد چندین حادثه آتش‌سوزی در ساختمان‌های بلندمرتبه بوده است که اهمیت ایمنی نما در برابر آتش را نشان می‌دهد. بر اساس مطالعه‌ای که در MDPI منتشر شده، مواد استفاده شده در نماهای ساختمانی در ایران از طریق نظرسنجی از کارشناسان صنعت شناسایی شده و موادی که بیشترین استفاده را داشته‌اند شامل پانل‌های کامپوزیت آلومینیومی، سنگ و شیشه بوده‌اند.

مطالعه همچنین نشان داد که استفاده از مواد غیر مقاوم در برابر آتش در نماها عامل مهمی در گسترش آتش در ساختمان‌های بلندمرتبه بوده است. در پاسخ به این حوادث، دولت ایران مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای ایمنی آتش نما اجرا کرده است، از جمله استفاده اجباری از مواد ضد آتش در ساختمان‌های بلندمرتبه.

با این حال، با وجود این مقررات، هنوز نگرانی‌هایی در مورد ایمنی نماهای ساختمانی در ایران وجود دارد. مطالعه‌ای که در ResearchGate منتشر شده، مقاومت نماها در ساختمان‌های شهری در برابر امواج انفجار ناشی از حملات متعارف از دیدگاه پدافند غیر عامل را ارزیابی کرده است. مطالعه نشان داد که نما نقش حیاتی در حفاظت از ساختمان در برابر امواج انفجار دارد و استفاده از مواد ضد آتش در نما می‌تواند مقاومت ساختمان را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

علاوه بر این، مطالعه MDPI پیشنهاد کرد که استفاده از روش‌های فازی دلفی و فازی EDAS می‌تواند در ارزیابی نقش مواد نما در ساختمان‌های مقاوم در برابر انفجار مؤثر باشد. این روش‌ها می‌توانند به شناسایی مناسب‌ترین مواد برای نماها بر اساس مقاومت آن‌ها در برابر امواج انفجار و سایر عوامل کمک کنند.

در نتیجه، در حالی که دولت ایران گام‌هایی را برای بهبود ایمنی آتش نما برداشته است، هنوز نیاز به تحقیقات و توسعه بیشتر در این زمینه وجود دارد. استفاده از روش‌های ارزیابی پیشرفته، مانند فازی دلفی و فازی EDAS، می‌تواند به شناسایی مناسب‌ترین مواد برای نماها کمک کند و ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه در ایران را بهبود ببخشد.

ایمنی در مهندسی نما

Role of Facade Engineering in Fire Safety of Facades: An Overview

Facade engineering plays a critical role in ensuring the fire safety of facades in high-rise buildings. With the increasing complexity of building facades, the need for specialist facade engineers has become more important than ever. Facade engineers are responsible for designing, testing, and implementing fire safety measures to prevent the spread of fire in the event of an emergency.

One of the key challenges in facade engineering is ensuring that the facade materials used are fire-resistant and do not contribute to the spread of fire. Facade engineers must carefully select materials that meet fire safety standards and ensure that they are installed correctly to prevent gaps or other vulnerabilities that could allow fire to spread. They must also consider the impact of fire on the structural integrity of the building and ensure that the facade can withstand the heat and pressure generated by a fire.

In addition to selecting and installing fire-resistant materials, facade engineers must also design fire safety systems that can detect and suppress fires quickly. This includes installing fire alarms, sprinkler systems, and other safety measures that can help prevent the spread of fire and protect building occupants in the event of an emergency. By working closely with architects, builders, and fire safety experts, facade engineers can help ensure that high-rise buildings are safe and secure for occupants and meet the highest standards of fire safety.

Fundamentals of Facade Engineering in Fire Safety

Role of Facades in Fire Dynamics

Facades play a critical role in fire dynamics within a building. They can either contain or spread fire, depending on their design and materials. Facades are typically the first line of defense against external fire exposures, and therefore, their performance in fire is essential to the overall fire safety strategy of a building.

The design of facades should consider the potential fire loads that the facade may be exposed to, as well as the potential fire loads that may be generated by the facade itself. This requires a thorough understanding of the fire load characteristics of the materials used in the facade, as well as the potential sources of ignition.

Fire Performance of Facade Materials

The fire performance of facade materials is a critical consideration in the design of facades for fire safety. Facade materials can be classified into combustible and non-combustible materials. Combustible materials, such as timber, may contribute to the spread of fire and should be avoided in high-risk areas. Non-combustible materials, such as steel and concrete, are preferred in areas where fire safety is a concern.

In addition to combustibility, other factors that affect the fire performance of facade materials include thermal conductivity, heat capacity, and emissivity. These factors determine how the material will respond to fire exposure, including how quickly it will heat up, how much heat it will retain, and how much heat it will radiate.

To ensure that facade materials meet the required fire safety standards, facade engineers must consider various fire protection measures, such as fire-resistant coatings, fire barriers, and fire stops. These measures can help prevent the spread of fire through the facade and protect the building occupants from the harmful effects of fire.

In conclusion, facade engineering plays a crucial role in the fire safety of buildings. By considering the fire performance of facade materials and the potential fire loads that the facade may be exposed to, facade engineers can design facades that contain fire and protect building occupants from harm.

Design Considerations for Fire Safety

Performance-Based Design

Performance-based design is an approach that involves evaluating the performance of the facade in the event of a fire. This approach is based on the premise that the design of the facade should be able to withstand the effects of a fire and prevent its spread to other parts of the building. The design should also provide a safe means of egress for occupants in case of a fire.

To achieve this, facade engineers consider several factors, including the type of materials used in the facade, the location of the building, and the expected occupancy. They also evaluate the fire resistance of the materials used in the facade and their ability to withstand the effects of heat and flames.

Integration of Fire Safety Measures

In addition to performance-based design, facade engineers also integrate fire safety measures into the design of the facade. These measures include the installation of fire-resistant materials, the use of fire-retardant coatings, and the incorporation of fire suppression systems.

Facade engineers also consider the architectural design of the building when integrating fire safety measures. They ensure that the design of the facade does not compromise the overall aesthetic of the building while still providing adequate fire protection.

Overall, the role of facade engineering in fire safety is critical in ensuring the safety of occupants and the protection of the building in the event of a fire. By considering performance-based design and integrating fire safety measures, facade engineers can design facades that are both functional and aesthetically pleasing while still providing adequate fire protection.

Fire Testing and Experimental Investigations

Fire testing and experimental investigations are crucial in determining the fire safety of facades. Laboratory testing and standards are used to evaluate the performance of building materials and components under fire conditions. The Eurocode 1 provides guidelines for the fire design of structures, while the EN 1364-3 standard specifies the fire resistance of facades.

Laboratory Testing and Standards

Laboratory testing is essential in determining the fire performance of building materials and components. The tests are conducted under controlled conditions, and the results are used to evaluate the fire resistance of the materials. The Eurocode 1 provides guidelines for the fire design of structures, including the fire resistance of facades. It specifies the fire resistance requirements for different types of structures and building elements.

The EN 1364-3 standard specifies the fire resistance of facades. It provides a framework for testing the fire performance of facades under different fire conditions. The standard specifies the test methods, equipment, and procedures for conducting the tests. The tests are conducted on full-scale facades, and the results are used to evaluate the fire resistance of the facades.

Fire Performance Testing and Certification

Fire performance testing and certification are essential in ensuring the fire safety of facades. The tests are conducted to evaluate the fire resistance of building materials and components. The tests are conducted under controlled conditions, and the results are used to evaluate the fire resistance of the materials.

Certification is a process of verifying that the building materials and components meet the required fire resistance standards. The certification process involves testing the materials and components under controlled conditions and verifying that they meet the required standards. The certification process provides assurance to building owners and occupants that the materials and components are safe and meet the required fire resistance standards.

In conclusion, fire testing and experimental investigations are crucial in determining the fire safety of facades. The Eurocode 1 and EN 1364-3 standards provide guidelines for the fire design of structures and the fire resistance of facades. Laboratory testing and certification are essential in ensuring the fire safety of building materials and components.

Regulatory Framework and Compliance

International Regulations and Codes

The regulatory framework for building facades varies from country to country. However, there are international regulations and codes that provide guidelines for fire safety of facades. For example, Eurocode 9 is a European standard that provides guidance on the design of aluminum structures and includes provisions for fire safety.

In addition, the International Building Code (IBC) and the National Fire Protection Association (NFPA) provide guidelines for fire safety in building facades. The IBC includes provisions for fire resistance and fire propagation, while the NFPA provides guidelines for fire safety in building facades.

Compliance with Fire Safety Principles

Compliance with fire safety principles is essential to ensure the safety of building occupants and prevent the spread of fire. Fire safety principles include fire resistance, fire propagation, and smoke control.

Building facades must be designed to resist fire and prevent the spread of fire to other parts of the building. This can be achieved through the use of fire-resistant materials and the installation of fire barriers.

The Grenfell Tower fire in 2017 highlighted the importance of compliance with fire safety principles. The cladding used on the building was not fire-resistant and allowed the fire to spread rapidly, resulting in the loss of 72 lives.

Therefore, compliance with fire safety principles is crucial to ensure the safety of building occupants and prevent the spread of fire in building facades.

Fire Safety in Facade Technology

Facade engineering plays a crucial role in ensuring fire safety in buildings. With the increasing use of technology and innovative systems, the role of facade engineering in fire safety has become more important than ever. This section explores some of the latest innovations in fire-resistant facades and adaptive facade systems.

Innovations in Fire-Resistant Facades

One of the most significant innovations in fire-resistant facades is the use of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). These systems are designed to provide thermal insulation to buildings while also offering excellent fire resistance. ETICS systems consist of several layers of materials, including insulation, adhesive, and a fire-resistant coating. These layers work together to provide a barrier against fire, preventing it from spreading to other parts of the building.

Another innovation in fire-resistant facades is the use of intumescent coatings. These coatings are designed to expand when exposed to heat, forming a thick layer that insulates the building from the fire. Intumescent coatings are often used in conjunction with other fire-resistant materials to provide an additional layer of protection.

Adaptive Facade Systems

Adaptive facade systems are another innovation in facade technology that can improve fire safety. These systems are designed to respond to changes in the environment, such as changes in temperature or wind speed. Adaptive facades can adjust their properties to optimize energy efficiency and improve fire safety.

The Adaptive Façades Network is a research group that is working to develop new adaptive facade systems. The network is focused on developing systems that can respond to changes in the environment while also providing excellent fire resistance. Some of the technologies being developed by the network include adaptive shading systems and dynamic insulation systems.

In conclusion, the role of facade engineering in fire safety is critical. With the increasing use of technology and innovative systems, facade engineering has become more important than ever. Innovations such as ETICS systems and intumescent coatings are helping to improve fire resistance in buildings, while adaptive facade systems are providing new ways to optimize energy efficiency and improve fire safety.

Fire Hazards and Protective Measures

When it comes to building facades, one of the most significant concerns is fire safety. Facade engineering plays a crucial role in ensuring that the building’s facade is designed to be fire-resistant and to prevent the spread of fire. This section will discuss the fire hazards associated with facades and the protective measures that can be taken to minimize the risk of fire.

Understanding Combustibility and Flame Spread

One of the primary fire hazards of building facades is combustible materials. Combustible materials can ignite and spread fire quickly, increasing the risk of injury and property damage. In addition, the flame spread can be accelerated by wind, which can cause the fire to spread rapidly across the facade.

To minimize the risk of fire, it is essential to use non-combustible materials in the building facade. Non-combustible materials are those that do not ignite or contribute to the spread of fire. Examples of non-combustible materials include glass, metal, and stone.

Fire Stops and Barrier Systems

Another protective measure that can be taken to minimize the risk of fire is to install fire stops and barrier systems. Fire stops are materials that are used to seal gaps and joints in the building facade, preventing the spread of fire and smoke. Barrier systems, on the other hand, are designed to prevent the spread of fire between different sections of the building.

Fire stops and barrier systems can be made from a variety of materials, including fire-resistant sealants, intumescent coatings, and fire-resistant insulation. These materials can help to contain the fire and prevent it from spreading to other parts of the building.

In conclusion, fire safety is a critical consideration in building facade engineering. By using non-combustible materials and installing fire stops and barrier systems, the risk of fire can be minimized, protecting both people and property.

Case Studies and Lessons Learned

Analysis of Grenfell Tower and Other Facade Fires

Facade fires have been a major concern in the construction industry for many years. The Grenfell Tower fire in 2017, which resulted in the loss of 72 lives, was a tragic example of the dangers posed by combustible facade systems. Investigations into the Grenfell Tower fire revealed that the external cladding system used on the building was a major contributing factor to the rapid spread of the fire. The cladding system used on the building was a type of aluminum composite panel (ACP) that had a polyethylene (PE) core. The PE core is highly combustible and can cause fires to spread rapidly.

The Grenfell Tower fire has resulted in a renewed focus on facade fire safety. Governments and regulatory bodies around the world have implemented new regulations and guidelines to improve the safety of facades. The lessons learned from the Grenfell Tower fire have also led to changes in the way that facade engineering is approached.

Impact of Facade Engineering on Fire Safety

Facade engineering plays a critical role in ensuring the fire safety of facades. The design of facades must take into account the potential for fire spread and the impact of fire on the facade. Facade engineering can help to mitigate the risk of fire by incorporating fire-resistant materials into the design of the facade.

One example of this is the use of fire-resistant glass in the design of facades. Fire-resistant glass is designed to withstand high temperatures and can help to prevent the spread of fire. Another example is the use of fire-resistant coatings on the exterior of buildings. These coatings can help to prevent the spread of fire by slowing down the rate of combustion.

In addition to the use of fire-resistant materials, facade engineering can also help to improve the fire safety of facades by incorporating fire safety systems into the design. These systems can include fire alarms, sprinkler systems, and smoke evacuation systems.

Overall, the role of facade engineering in fire safety is critical. By incorporating fire-resistant materials and fire safety systems into the design of facades, facade engineers can help to mitigate the risk of fire and improve the safety of buildings.

Future Directions in Facade Fire Safety Engineering

The future of facade fire safety engineering is focused on improving the fire resistance and performance of building facades. Fire safety engineering (FSE) is a multidisciplinary field that encompasses the design, construction, and maintenance of buildings to protect them from fire hazards. Computational fluid dynamics (CFD) and finite element analysis (FEA) are two of the most important tools used in FSE.

CFD is used to simulate the behavior of fire and smoke in a building. It can be used to predict the spread of fire and smoke, the temperature of the fire, and the effectiveness of fire suppression systems. FEA is used to simulate the structural behavior of building components under fire conditions. It can be used to predict the behavior of building facades under fire conditions, including the deformation and failure of materials.

The future of facade fire safety engineering is to integrate CFD and FEA with other disciplines, such as materials science and engineering, to develop new materials and systems that are more fire-resistant. This will involve the development of new fire-resistant materials, such as fire-resistant coatings, and the integration of existing materials, such as glass and metal, into fire-resistant systems.

Another area of future research is the development of new fire safety codes and standards. These codes and standards will be based on the latest research in FSE and will be designed to ensure that buildings are safe from fire hazards. They will also be designed to ensure that buildings are constructed and maintained in a way that minimizes the risk of fire.

In conclusion, the future of facade fire safety engineering is focused on improving the fire resistance and performance of building facades. This will involve the integration of CFD and FEA with other disciplines, the development of new fire-resistant materials and systems, and the development of new fire safety codes and standards.

Current Situation in Iran Regarding Facade Fire Safety

In recent years, Iran has experienced several incidents of fire in high-rise buildings, highlighting the importance of facade fire safety. According to a study published in MDPI, the materials used in building facades in Iran were identified through a survey of industry experts, and the most commonly used materials were aluminum composite panels, stone, and glass.

The study also found that the use of non-fire-resistant materials in facades was a major contributing factor to the spread of fires in high-rise buildings. In response to these incidents, the Iranian government has implemented stricter regulations for facade fire safety, including the mandatory use of fire-resistant materials in high-rise buildings.

However, despite these regulations, there are still concerns about the safety of building facades in Iran. A study published in ResearchGate evaluated the resistance of facades in urban buildings against explosion waves due to conventional attacks from the viewpoint of passive defense. The study found that the facade played a critical role in protecting the building against explosion waves, and that the use of fire-resistant materials in the facade could significantly improve the resistance of the building.

Moreover, the MDPI study suggested that the use of fuzzy Delphi and fuzzy EDAS methods could be effective in evaluating the role of facade materials in blast-resistant buildings. These methods could help identify the most suitable materials for facades based on their resistance to blast waves and other factors.

In conclusion, while the Iranian government has taken steps to improve facade fire safety, there is still a need for further research and development in this area. The use of advanced evaluation methods, such as fuzzy Delphi and fuzzy EDAS, could help identify the most suitable materials for facades and improve the safety of high-rise buildings in Iran.